European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

Rozpoczęcie projektu UE, w ramach którego powstanie sieć wspierania technologii związanych z przechwytywaniem i magazynowaniem dwutlenku węgla

Do 2050 roku UE planuje zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 50%. W ramach działań prowadzących do osiągnięcia tego celu 17 września Komisja Europejska przedstawiła narzędzie wspierające wczesną, szeroko zakrojoną prezentację technologii przechwytywania i magazynowania dwutlenk...

Do 2050 roku UE planuje zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 50%. W ramach działań prowadzących do osiągnięcia tego celu 17 września Komisja Europejska przedstawiła narzędzie wspierające wczesną, szeroko zakrojoną prezentację technologii przechwytywania i magazynowania dwutlenku węgla (CO2 capture and storage, CCS). Stworzona w ramach projektu sieć CCS to pierwsza sieć tego rodzaju. Towarzyszące jej projekty demonstracyjne przyczynią się do zwiększenia wiedzy w zakresie potencjalnego wpływu technologii CCS na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. To najnowsze przedsięwzięcie pozwoli nie tylko przyspieszyć tempo pozyskiwania wiedzy, ale także wesprzeć realizację ekologicznych celów technologii CCS oraz wprowadzić na rynek tę innowacyjną technologię. "Konieczne jest rozwijanie technologii CCS, stanowiącej kluczowy element radykalnego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla przez podmioty branży energetycznej w najbliższych dziesięcioleciach" - powiedział Günther Oettinger, komisarz UE ds. energii. "Podjęcie współpracy przez najważniejsze strony realizujące omawiany projekt oraz przekazywanie informacji o postępie działań naukowcom, podmiotom przemysłowym i opinii publicznej to istotny krok naprzód. Udostępnianie wiedzy będzie stanowić kluczowy element przyspieszający wdrażanie technologii czystych źródeł energii w Europie i na całym świecie". Podmioty zainteresowane udziałem w pracach prowadzonych w ramach sieci podpisały już umowę zbiorową w zakresie udostępniania wiedzy. Umowa dotyczy projektów związanych z technologią CCS. Uzyskały one wsparcie w ramach Europejskiego Programu Energetycznego na Rzecz Naprawy Gospodarczej (European Energy Programme for Recovery, EEPR), prowadzonego przez Komisję Europejską. Oferowane wsparcie obejmuje projekty w trzech sektorach branży energetycznej. Są to: technologia CCS (środki w wysokości 1,05 mld euro), energia wiatrowa (565 mln euro) oraz linie transmisyjne łączące systemy przesyłu gazu i energii elektrycznej (2,365 mld euro). Program EEPR ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz ożywienie gospodarki. Jednym z warunków wsparcia przez UE projektów obejmujących technologię CCS jest jak najszersze rozpowszechnienie uzyskanych wyników. Ma w ten sposób powstać społeczność projektowa ukierunkowana na współpracę w zakresie opracowania uzasadnionej ekonomicznie technologii CCS w ciągu następnych 10 lat. Utworzono też forum doradcze, mające na celu monitorowanie postępu prac w ramach projektu sieci CCS oraz określenie potencjalnej wiedzy możliwej do uzyskania dzięki programowi. Działania sieci przyczynią się ostatecznie do ogromnych korzyści dla całej branży energetycznej. Pierwsze spotkanie forum odbyło się 17 kwietnia pod wspólnym kierownictwem Komisji Europejskiej i Europejskiej Platformy Technologicznej na Rzecz Zerowych Emisji Elektrowni Wykorzystujących Paliwa Kopalne (ZEP). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele krajów członkowskich UE, platformy ZEP i podmiotów związanych z projektami demonstracyjnymi technologii CCS, a także badacze i pracownicy organizacji międzynarodowych i pozarządowych. Prace nad projektami demonstracyjnymi CCS rozpoczęły się w 2007 roku po zatwierdzeniu przez Radę Europejską planu Komisji Europejskiej obejmującego szybsze wdrażanie i rozwój 12 podobnych projektów do 2015 roku. W wyniku tych działań do 2020 roku powstanie pełen łańcuch technologii CCS w branży wytwarzania energii i w innych branżach oraz zmniejszą się koszty energii wytwarzanej przy użyciu technologii CCS. UE wspiera prace badawczo-rozwojowe nad technologią CCS od ponad 10 lat. Na przykład projekt EU GEOCAPACITY ("Ocena możliwości geologicznego magazynowania dwutlenku węgla w Europie") otrzymał wsparcie w wysokości 1,9 mln euro w ramach obszaru tematycznego "Zrównoważony rozwój, globalne zmiany i ekosystemy" unijnego Szóstego Programu Ramowego (6PR). Dzięki temu projektowi okazało się, że ostrożnie oszacowana dostępna w Europie pojemność magazynowania wynosi 117 Gt (gigaton) dwutlenku węgla i odpowiada możliwości zmagazynowania w ciągu 62 lat 1,9 mln ton metrycznych rocznej emisji zanieczyszczeń punktowych pochodzących ze źródeł wytwarzających ponad 1 mln ton rocznie. UE zatwierdziła ponad dwukrotne zwiększenie środków przeznaczonych na wsparcie projektów związanych z technologią CCS w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR). Ma to na celu udoskonalenie elementów technologii CCS niezbędnych do jej komercyjnego wykorzystania.

Powiązane artykuły