European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

Udowodniono wpływ nadmiernego hałasu na organizmy morskie

Europejscy i amerykańscy naukowcy uważają, że dokonali rewolucyjnego odkrycia w zakresie określania wpływu dźwięków o dużym natężeniu na ssaki morskie, takie jak wieloryby i delfiny. Według badaczy zwiększone w ostatnich latach natężenie żeglugi, poszukiwanie i produkcja ropy ...

Europejscy i amerykańscy naukowcy uważają, że dokonali rewolucyjnego odkrycia w zakresie określania wpływu dźwięków o dużym natężeniu na ssaki morskie, takie jak wieloryby i delfiny. Według badaczy zwiększone w ostatnich latach natężenie żeglugi, poszukiwanie i produkcja ropy oraz ćwiczenia wojskowe przyczyniły się do wzrostu poziomu hałasu w oceanach. Prace badawcze poświęcono w dużej mierze wykorzystaniu sonarów. Naukowcy mają nadzieję, że dzięki zastosowaniu w przyszłości przez marynarkę wojenną specjalnego oprogramowania zostanie określony czas i miejsce bezpiecznego użycia tego narzędzia. Wyniki opublikowano niedawno w czasopiśmie Public Library of Sciences (PLoS) ONE. Badacze z amerykańskiego Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego (UCSD) oraz szwedzkiego ogrodu zoologicznego Kolmården Zoo opracowali metodę monitorowania wpływu dźwięku na ssaki morskie. Łączy ona zaawansowane techniki komputerowe, skanery rentgenowskie wykorzystujące tomografię komputerową oraz nowoczesne metody obliczeniowe. Technologia ta umożliwia naukowcom imitowanie dźwięków odbieranych przez zwierzęta i określanie interakcji pomiędzy dźwiękiem i ssakami. Pozwala ona także na analizę trójwymiarowego obrazu (3D) wnętrza głów ssaków, na przykład wala Cuviera, znanego z podatności na nadmierny hałas - taki jak pochodzący z sonaru. "Nasze oprogramowanie do analizy cyfrowej może posłużyć do przeprowadzenia podstawowych badań mechanizmu wytwarzania dźwięku i zmysłu słuchu u tych wielorybów, do imitowania wpływu ciśnienia akustycznego na poziomie niemożliwym do zastosowania w przypadku żywych zwierząt, a także do oceny różnych strategii minimalizacyjnych" - wyjaśnił prof. Petr Krysl, inżynier strukturalny z uniwersytetu UC w San Diego, odpowiedzialny za opracowanie metod obliczeniowych wykorzystanych podczas omawianego badania. "Uważamy, że badania te mogą umożliwić poznanie i potencjalne ograniczenie negatywnego wpływu dźwięków o dużym natężeniu na organizmy morskie" - dodał profesor. "Za znaczną ilość dźwięków i hałasu w światowych oceanach odpowiada człowiek. Może ona spowodować poważne problemy, ponieważ wiele organizmów morskich wykorzystuje głównie zmysł słuchu w związku z małą ilością dostępnego światła" - wyjaśnił dr Krysl. Zaznaczył też, że "badacze skupili się na walu Cuviera w związku z przypadkami osiadania na mieliźnie i śmierci niektórych osobników w wyniku działania sonaru. Odkrycia w zakresie mechanizmu działania zmysłu słuchu u tego zwierzęcia odnoszą się także do delfina butlonosego. Podejrzewamy też, że dotyczą wszystkich gatunków wielorybów uzębionych, a być może także innych ssaków morskich". Dr Krysl utrzymuje, że projekt "w istotny sposób przyczynia się do poszerzenia naszej wiedzy w zakresie podstawowych mechanizmów biologicznych u ssaków morskich", ponieważ "zmysł słuchu to główny zmysł wykorzystywany w środowisku podwodnym podczas łowów, jak również do poruszania się oraz utrzymywania interakcji społecznych". Badacz dodał jednak, że prace zespołu miały szczególne znaczenie dla wykorzystania sonarów przez marynarkę wojenną. Według naukowca z uniwersytetu UCSD w marynarce wojennej niezbędne jest uzyskanie odpowiedzi w zakresie "możliwości i warunków bezpiecznego zastosowania sonaru" oraz "możliwości i sposobów ograniczenia do minimum jego wpływu na organizmy morskie". Utrzymuje on, że wnioski te "nie byłyby możliwe bez uzyskania podstawowej wiedzy w zakresie biologii i akustyki mieszkańców oceanu", co implikuje wagę przeprowadzonych badań. Badanie było współfinansowane przez amerykańskiego Dowódcę Operacji Morskich (Chief of Naval Operations, CNO). Dr Krysl oznajmił, że "zespół będzie kontynuował bieżący kierunek badań wala Cuviera oraz przeprowadzi eksperymenty walidacyjne odnoszące się do delfina butlonosego". Dodał, że planowane są "dodatkowe udoskonalenia modelowania, które umożliwią zbadanie całego szlaku fal dźwiękowych, począwszy od wody morskiej, a skończywszy na ujściach ślimaków uszu zwierząt". Następnie powiedział, że projekty te "mają za zadanie osiągnięcie kilku głównych celów, stanowiących element planu marynarki wojennej, który jest ukierunkowany na poszerzenie wiedzy o demografii, progach akustycznych oraz strategiach minimalizacji wpływu hałasu na organizmy morskie".

Kraje

Szwecja, Stany Zjednoczone