Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Światła, kamera, akcja! UE pomaga w digitalizacji kin

Wypełnianie luki między kulturą a nauką to jeden z głównych priorytetów UE. Komisja Europejska wspiera te działania poprzez włączenie zielonego światła dla nowej strategii, która wesprze digitalizację europejskich kin i będzie promować projekcje filmów wyprodukowanych w Europi...

Wypełnianie luki między kulturą a nauką to jeden z głównych priorytetów UE. Komisja Europejska wspiera te działania poprzez włączenie zielonego światła dla nowej strategii, która wesprze digitalizację europejskich kin i będzie promować projekcje filmów wyprodukowanych w Europie. To sytuacja korzystna dla wszystkich: kinomani będą mieć dostęp do większej liczby filmów, a niewielkie kina skorzystają z najnowszej technologii bez drastycznego odchudzania swoich portfeli. Nowy program obejmuje takie opcje finansowania jak pomoc publiczna i wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - kluczowego źródła pomocy dla innowacji - oraz unijny program Media, który wspomaga europejski przemysł audiowizualny poprzez promowanie powstawania i dystrybucji wielu filmów oraz działania szkoleniowe. W latach 2007-2013 program MEDIA wniesie do europejskiego przemysłu filmowego wkład o wartości 755 mln EUR. Pieniądze przyczynią się do podniesienia konkurencyjności tego sektora. Komisja Europejska twierdzi, że digitalizacja kin w Europie zwiększy możliwość konwersji filmów nakręconych w początkach kina, aby zachować je dla przyszłych pokoleń. "Rewolucja cyfrowa zmieniła sposób, w jaki branża filmowa produkuje, dystrybuuje i pokazuje filmy" - wyjaśnia Androulla Vassiliou, europejska Komisarz ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży. "Te zmiany stwarzają również ogromne możliwości dla europejskiego kina. Technologia cyfrowa może obniżyć koszty dystrybucji i potencjalnie zwiększyć liczbę i zróżnicowanie europejskich filmów wyświetlanych na całym świecie. Mam nadzieję, że niedługo zobaczymy korzyści, jakie wiążą się z cyfrową technologią we wszystkich kinach europejskich, w tym na ekranach kin niezależnych i typu DKF, które charakteryzują unikalną sieć kin europejskich." Eksperci zauważają, że koszty i zróżnicowane potrzeby kin hamują zainteresowanie digitalizacją. Na przykład właściciele kin muszą wyłożyć około 75.000 EUR, jeżeli chcą nabyć nowy projektor cyfrowy i serwer. To pokaźna suma w przypadku mniejszych kin. Komisja Europejska przeznaczyła w ciągu ostatnich 3 lat za pośrednictwem programu MEDIA 25 mln EUR na digitalizację kin i inne projekty innowacyjne. Nowy program, który ma się rozpocząć w grudniu 2010 r. zwiększy nakłady na digitalizację o kolejne 4 mln EUR. Kina typu DKF, które już otrzymały wsparcie EFRR na digitalizację można znaleźć w niemieckiej Dolnej Saksonii, w Małopolsce oraz w Portugalii - na północy i w centrum kraju i w prowincji Alentejo. Wiele regionów we Francji również wyraziło zainteresowanie otrzymaniem pomocy finansowej. Strategia Komisji Europejskiej obejmuje również wykorzystanie okazji, jakie stwarza normalizacja - zwiększyć szybkość przejścia na format cyfrowy, utrzymując przy tym koszty produkcji i dystrybucji na minimalnym poziomie; zachować i zwiększać różnorodność programów europejskich w cyfrowych kinach; inwestować w badania, sprzęt i profesjonalne szkolenia, aby lepiej chronić dziedzictwo filmowe Europy. Europejczycy lubią chodzić do kina. Dane Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego pokazują, że liczba widzów w kinach wzrosła w 2009 r. do 981 milionów, co stanowi wzrost o ponad 6% rok do roku. Wpływy z europejskich kas biletowych wzrosły o 12% rok do roku do 6,3 mld EUR. Jak pokazują dane, udział kina europejskiego w całości wpływów z europejskich kas biletowych stanowi 27%.

Kraje

Niemcy, Francja, Polska, Portugalia

Powiązane artykuły

Nowe produkty i technologie

2 Sierpnia 2016