Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Unia buduje hub bazy danych dla nauk społecznych

NSD (Norweski Serwis Danych Nauk Społecznych) w Bergen będzie gospodarzem europejskiego projektu współpracy dotyczącego bazy danych w zakresie nauk społecznych. Ze swojej północnej siedziby sekretariat skonsolidowanej infrastruktury badawczej (RI) Rady Europejskich Archiwów Da...

NSD (Norweski Serwis Danych Nauk Społecznych) w Bergen będzie gospodarzem europejskiego projektu współpracy dotyczącego bazy danych w zakresie nauk społecznych. Ze swojej północnej siedziby sekretariat skonsolidowanej infrastruktury badawczej (RI) Rady Europejskich Archiwów Danych Nauk Społecznych (CESSDA, ang. Council of European Social Science Data Archives) będzie współdziałać ze specjalnymi centrami danych we współpracujących krajach - jak informuje Bjorn Henrichsen, Dyrektor NSD. Integracja ogromnej ilości danych z dziedziny nauk społecznych, jakie generowane są w całej Europie przeniesie aktualną inicjatywę na kolejny szczebel, udostępniając szerokiej społeczności naukowej kompleksowy korpus informacji. Poprawi także dostępność danych ponad granicami i usprawni archiwizację tych danych. "CESSDA RI będzie instytucją zdecentralizowaną" - wyjaśnia dr Henrichsen. "Sekretariat w Bergen nie będzie zakrojoną na szeroką skalę jednostką centralną tylko raczej hubem do obsługi kontraktów, form współpracy i tworzenia solidnych, ramowych podwalin do współpracy w ogóle." Sieć CESSDA obejmuje organizacje w 21 państwach członkowskich. Zdaniem dr Henrichsena struktura ta bazuje na bogatej tradycji współpracy. "Nauki społeczne są bardzo zaawansowane pod względem wymiany danych" - stwierdza. "Istnieje ogromna ilość danych, jak również potężna liczba użytkowników." Co więcej, w ramach swojego zadania, które polega na ułatwieniu dostępu do danych i archiwów nauk społecznych, CESSDA świadczy każdego roku usługi na rzecz ponad 30.000 naukowców i studentów z całej Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA). Zbiory danych obejmują sondaże socjologiczne, badania wyborcze, badania obserwacyjne, badania opinii publicznej oraz dane ze spisów zorganizowane w sposób umożliwiający użytkownikom wyszukanie odpowiednich zbiorów wg podtematów lub zmiennych. Budowanie rzeczywiście zintegrowanej infrastruktury danych to jeden z 44 projektów uruchomionych przez Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI). "Nowy projekt ESFRI ma rozwinąć europejską współpracę w zakresie danych z dziedziny nauk społecznych, które gromadzone były przez 30 lat" - wyjaśnia dr Henrichsen. "Rozszerzenie skupia się na normalizacji i dokumentacji w celu udostępnienia danych w możliwie najprostszy i praktyczny sposób naukowcom w Europie i poza jej granicami" - dodaje. Dotychczas Finlandia, Holandia, Litwa, Niemcy i Norwegia zobowiązały się do udzielenia finansowego i politycznego wsparcia tej modernizacji i oczekuje się, że osiem kolejnych krajów pójdzie za tym przykładem do końca roku. Źródłem unijnego wsparcia tego ambitnego przedsięwzięcia jest Siódmy Program Ramowy (7PR). Projekt CESSDA PPP (Etap przygotowawczy do gruntownej modernizacji CESSDA RI) otrzymał 2,68 mln EUR z programu "Możliwości", który wspiera w szczególności rozwój europejskich infrastruktur badawczych i optymalizację ich wykorzystania. Pod względem konfiguracji technicznej, integracja będzie w szerokim zakresie opierać się na technologii opracowanej i posiadanej przez NSD. "Rozbudowa nie będzie wymagać znaczących zmian istniejącego portalu danych" - wyjaśnia dr Henrichsen. "Poczyniliśmy ogromne postępy, jeżeli chodzi o technologię i standardy. Dysponujemy dobrymi systemami, ale celem jest oczywiście ich rozwijanie. Dalszy rozwój serwisu obejmie rozwiązania dotyczące potwierdzania tożsamości i dostępu, standardy metadanych oraz wdrożenie regulowanych narzędzi zarządzania. Ponadto zbadamy potencjał wykorzystania technologii siatkowej i udoskonalonych narzędzi do harmonizacji danych." Dr Henrichsen kładzie również nacisk na implikacje wyboru lokalizacji w Norwegii - decyzja postrzegana przez niego jako sukces kraju, która pokaże jego zaangażowanie w tej dziedzinie. "Tworzymy solidny ośrodek ekspercki, który okaże się niezwykle cenny dla naszej społeczności nauk społecznych oraz innych dyscyplin. Opracowywana technologia i szerokie kanały upowszechniania danych umożliwią wykorzystywanie ośrodka na potrzeby badań środowiskowych, medycznych i humanistycznych. Co więcej jego struktura otworzy więcej możliwości współpracy między dyscyplinami naukowymi." Będzie on również funkcjonować w szerszym zakresie geograficznym. "Sposób, w jaki normalizujemy i dokumentujemy dane w różnych krajach - stwierdza - będzie sprzyjać badaniom ponadnarodowym."

Kraje

Niemcy, Litwa, Niderlandy, Norwegia

Powiązane artykuły