Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Koktajl enzymów do produkcji bardziej ekologicznego paliwa

Rosnące obawy dotyczące emisji dwutlenku węgla (CO2) i ograniczonych zasobów paliwa skłaniają Europejczyków do koncentrowania się na biopaliwach jako alternatywie dla paliw kopalnych, które są zasobami nieodnawialnymi. W nurt tych wysiłków wpisuje się projekt DISCO (Ukierunkow...

Rosnące obawy dotyczące emisji dwutlenku węgla (CO2) i ograniczonych zasobów paliwa skłaniają Europejczyków do koncentrowania się na biopaliwach jako alternatywie dla paliw kopalnych, które są zasobami nieodnawialnymi. W nurt tych wysiłków wpisuje się projekt DISCO (Ukierunkowane odkrywanie nowych celulaz i hemicelulaz oraz mechanizmu ich reakcji na potrzeby hydrolizy biomasy lignocelulozowej), który uzyskał niemal 3 mln EUR wsparcia finansowego na odkrycie nowych sposobów przekształcania odnawialnych materiałów na biopaliwa. Projekt jest finansowany z tematu "Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Przedsiębiorstwa generują ogromne ilości odpadów, które można wykorzystać w branży energii odnawialnej, a eksperci wskazują na otręby pszeniczne, słomę pszeniczną i wióry świerkowe jako materiały kluczowe. Lignoceluloza - połączenie ligniny i celulozy - wzmacnia zdrewniałe komórki, zwiększając trwałość roślin i drzew. Niemniej potrzebne są dalsze badania, aby określić, w jaki sposób materiały lignocelulozowe można wykorzystać do produkcji biopaliw. W swoim oświadczeniu Instytut Badań nad Żywnością stwierdza, że charakter molekularny lignocelulozy sprawia, iż jest ona odporna na oddziaływanie mikroorganizmów, które mogłyby w przeciwnym przypadku przekształcić ją na molekuły cukrów prostych potrzebne do produkcji biopaliw. W tym miejscu do akcji wkracza projekt DISCO pod kierunkiem Fińskiego Centrum Badań Technicznych (VTT). Rozpoczęty w 2008 r. projekt DISCO poszukuje mikroorganizmów, które mogłyby rozłożyć materiał lignocelulozowy. Wiemy, że energia mikroorganizmów powstaje przez rozkład naturalnych, złożonych molekuł, które są z kolei przekształcane na prostsze cukry, a następnie na energię. Partnerzy DISCO wytwarzają bioetanol z rozmaitych źródeł, w tym z otrębów, które są odpadami procesu mielenia, ze słomy pszenicznej pochodzącej z hodowli i z wiórów świerkowych powstających podczas produkcji papieru. Konsorcjum, w skład którego wchodzą eksperci z instytutów badawczych, uczelni wyższych i przedsiębiorstw, poszukuje nowych enzymów, które mogłyby ułatwić proces produkcji. Naukowcy mają nadzieję na opracowanie lepszych i tańszych enzymatycznych narzędzi celulozowych i hemicelulozowych na potrzeby udoskonalonej hydrolizy spreparowanej biomasy lignocelulozowej w warunkach scukrzania i fermentacji (SSF) do produkcji bioetanolu. W skrócie, zespół wskaże, które mikroorganizmy są w stanie rozłożyć odporny materiał lignocelulozowy. Partnerzy DISCO wykorzystują kilka bibliotek mikroorganizmów, z których jedna znajduje się na Budapeszteńskim Uniwersytecie Techniczno-Ekonomicznym (BUTE) na Węgrzech, który jest partnerem projektu. Biblioteka BUTE składa się z ponad 4.000 różnych mikroorganizmów zebranych z różnych źródeł. Biblioteki pomagają zespołowi identyfikować obiecujących kandydatów do lignocelulozowej aktywności enzymatycznej. Niektórzy z tych kandydatów już są opisywani w laboratoriach innych partnerów DISCO. "Przyglądamy się naturze, aby znaleźć rozwiązanie problemu sprawnego generowania biopaliw nowej generacji ze źródeł odnawialnych, w tym przypadku z dużych zasobów odpadów pochodzących z hodowli i przedsiębiorstw" - wyjaśnia dr Kristiina Kruus z VTT, która kieruje badaniami. "Rozwiązanie może dosłownie leżeć na ziemi w postaci nieodkrytego i nieopisanego mikroorganizmu." W ramach czteroletniego projektu zostanie opracowany koktajl enzymów umożliwiający rozkład złożonej lignocelulozy na potrzeby produkcji bioetanolu. Partnerzy DISCO pochodzą z Estonii, Finlandii, Holandii, Rosji, Szwecji, Węgier i Wlk. Brytanii.

Kraje

Estonia, Finlandia, Węgry, Niderlandy, Rosja, Szwecja

Powiązane artykuły