Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Nowe badania nad wczesną diagnostyką choroby Parkinsona

Międzynarodowy zespół naukowców posunął naprzód prace nad biomarkerami diagnostycznymi chorób zwyrodnieniowych, takich jak choroba Parkinsona. Zespół złożony z naukowców z Litwy, Rosji i Szwecji przeanalizował, w jaki sposób proste badanie krwi, mierzące przeciwciała wywołuj...

Międzynarodowy zespół naukowców posunął naprzód prace nad biomarkerami diagnostycznymi chorób zwyrodnieniowych, takich jak choroba Parkinsona. Zespół złożony z naukowców z Litwy, Rosji i Szwecji przeanalizował, w jaki sposób proste badanie krwi, mierzące przeciwciała wywołujące chorobę, mogłoby zapewnić jej wcześniejsze rozpoznanie. Na początku choroby Parkinsona organizm człowieka wytwarza przeciwciała, aby zwalczyć białko alfa-synukleiny wytwarzające amyloid. Pogłębiając wiedzę na temat funkcjonowania tych przeciwciał, zespół ma nadzieję umożliwić wcześniejszą diagnostykę, która z kolei pozwoli na podjęcie leczenia na etapie największej reaktywności choroby na terapię, tj. w okresie uszkadzania lub umierania największej liczby komórek nerwowych. Badania mają znaczenie nie tylko dla osób cierpiących na chorobę Parkinsona, bowiem inne choroby neurozwyrodnieniowe, takiej jak choroba Alzheimera, są również wywoływane przez białka zbijające się w tak zwany amyloid. W raporcie z badań, opublikowanym w czasopiśmie PLoS One, zespół wyjaśnia, jak doszło do odkrycia endogennych przeciwciał, które działają przeciwko najważniejszemu w chorobie Parkinsona białku wytwarzającemu amyloid i mogłyby posłużyć za marker diagnostyczny tego schorzenia. Wyniki badań pokazują, że monitorowanie poziomów endogennych przeciwciał w surowicy krwi pacjentów jest stosunkowo prostą operacją, wymagającą jedynie pobrania krwi, co - jak zalecają naukowcy - powinno stać się powszechnie stosowaną metodą w praktyce klinicznej. Znaczenie wyników tych badań dla choroby Parkinsona - i tak naprawdę wszystkich schorzeń neurologicznych - jest dalekosiężne. Pokazują nam one, że autoimmunizacja może pełnić ochronną rolę w chorobie Parkinsona i z tego powodu reakcje immunologiczne na najważniejsze w tej chorobie białko alfa-synukleiny wytwarzające amyloid może mieć znaczenie dla opracowania strategii leczenia poprzez szczepienia antygenami i przeciwciałami amyloidu, zwłaszcza na wczesnych etapach choroby. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje schorzenia neurologiczne jako choroby ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, tj. takie, które atakują mózg, rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe, nerwy obwodowe, korzenie nerwów, autonomiczny układ nerwowy, połączenia nerwowo-mięśniowe i mięśnie. Do tego typu schorzeń, obok choroby Parkinsona i Alzheimera, zalicza się także epilepsję, kilka postaci demencji, choroby naczyniowo-mózgowe, w tym udary, migreny i inne zaburzenia związane z bólem głowy, stwardnienie rozsiane, neuroinfekcje, guzy mózgu, schorzenia urazowe układu nerwowego, takie jak uraz mózgu, oraz schorzenia neurologiczne spowodowane niedożywieniem. Według szacunków Europejskiego Stowarzyszenia Chorych na Parkinsona w 2004 r. na świecie dotkniętych tą chorobą było 6,3 mln osób. Początek choroby przypada zwykle po 60 roku życia, ale 1 na 10 osób jest diagnozowana przez ukończeniem 50 lat. Na ogół bardziej podatne na tę chorobę są kobiety. Choroba Alzheimera to zwyrodnieniowe schorzenie mózgu, charakteryzujące się postępującym osłabianiem funkcji pamięci, myślenia, rozumienia, liczenia, języka, zdolności uczenia się i oceny. WHO podaje, że na świecie około 5% mężczyzn i 6% kobiet powyżej 60 roku życia cierpi na chorobę Alzheimera, a z powodu starzenia się populacji proporcje te będą wzrastać, co jeszcze bardziej zwiększa zapotrzebowanie na wczesną diagnostykę chorób neurozwyrodnieniowych.Więcej informacji: Uniwersytet w Umeå: http://www.umu.se/english

Kraje

Litwa, Rosja, Szwecja

Powiązane artykuły