Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Pięć państw członkowskich zapala zielone światło dla ochrony informacji biologicznych

Finansowana ze środków unijnych paneuropejska inicjatywa, która ma obsługiwać zrównoważoną infrastrukturę do zarządzania i ochrony informacji biologicznych w Europie uzyskała zielone światło od pięciu krajów europejskich i od Europejskiego Instytutu Bioinformatyki (EBI), który...

Finansowana ze środków unijnych paneuropejska inicjatywa, która ma obsługiwać zrównoważoną infrastrukturę do zarządzania i ochrony informacji biologicznych w Europie uzyskała zielone światło od pięciu krajów europejskich i od Europejskiego Instytutu Bioinformatyki (EBI), który jest częścią Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) w Wlk. Brytanii oraz instytucją koordynującą projekt. Dania, Finlandia, Holandia, Szwecja i Wlk. Brytania podpisały protokół ustaleń, który przypieczętowuje ich zgodę na wdrażanie europejskiej, powstającej infrastruktury badawczej na potrzeby informacji z zakresu nauk przyrodniczych o nazwie ELIXIR (Europejska infrastruktura nauk przyrodniczych na potrzeby informacji biologicznej). Celem infrastruktury ELIXIR jest zapewnienie otwartego dostępu do informacji na temat budulca żywych organizmów, takiego jak geny, białka i złożone sieci. Twórcy systemu ELIXIR mają nadzieję, że będzie on wspierać badania w dziedzinie nauk przyrodniczych i ich wykorzystanie w powiązanych dziedzinach, np. w medycynie, ekologii i biotechnologii. W zgodzie ze strategią Komisji Europejskiej opisaną w Agendzie Cyfrowej, jednej z flagowych polityk Europa 2020, ELIXIR ma promować otwarty dostęp jako podstawową zasadę, opartą na przekonaniu, że im więcej informacji jest dostępnych dla naukowców ze środowiska akademickiego i przemysłowego, tym bardziej mogą one przyczynić się do rozwoju gospodarczego i przenieść korzyści społeczeństwu jako całości. Projekt ELIXIR otrzymał wsparcie w wysokości 4.500.000 EUR z tematu "Infrastruktury badawcze" Siódmego Programu Ramowego (7PR). "Ogromnie się cieszymy, że pięć krajów tak szybko podpisało Protokół Ustaleń ELIXIR, a kilka kolejnych już przechodzi przez ten proces. To podkreśla szeroki konsensus co do potrzeby utworzenia zrównoważonej struktury zarządzania danymi, leżącymi u podstaw badań w naukach przyrodniczych w Europie" - zauważa profesor Janet Thornton, koordynatorka ELIXIR i dyrektorka EMBL-EBI. "ELIXIR ma potencjał, aby wprowadzić prawdziwą i trwałą zmianę na korzyść europejskich obywateli - dostęp do danych ma kluczowe znaczenie w rozwiązywaniu naglących problemów naszych czasów, w tym tych związanych z bezpieczeństwem dostaw żywności oraz zdrowiem i dobrobytem starzejącej się populacji." Chociaż protokół jest jedynie pierwszym, formalnym porozumieniem i nie jest prawnie wiążący, stanowi pierwszy krok w kierunku wdrożenia i budowy infrastruktury ELIXIR. Kraje sygnatariusze protokołu będą miały swoich reprezentantów w Zarządzie Tymczasowym, głównym organie negocjującym ostateczną strukturę prawną i zarządczą systemu ELIXIR. Obecni sygnatariusze mają nadzieję, że ostatecznie wszystkie kraje europejskie przyłączą się i zatwierdzą protokół. "Udana współpraca zaledwie dwóch, głównych europejskich dostawców danych z dziedziny nauk przyrodniczych - Szwajcarskiego Instytutu Bioinformatyki (SIB) i EMBL-EBI - pokazuje co można osiągnąć, kiedy eksperci łączą swoją wiedzę i wizję" - mówi profesor Ron Appel, dyrektor wykonawczy SIB i członek komitetu zarządczego ELIXIR. "Niemniej musimy iść naprzód. ELIXIR, dzięki wsparciu europejskich i krajowych instytucji finansujących, umożliwi współpracę na bezprecedensową skalę i otworzy drzwi do nauki przyszłości." Etap przygotowawczy projektu ELIXIR miał na celu opracowanie protokołu lub protokołów ustaleń między organizacjami europejskimi takimi jak agendy rządowe, rady ds. badań naukowych, instytucje finansujące i organizacje naukowe, aby zbudować światowej klasy i o globalnym zasięgu infrastrukturę europejską do zarządzania i integrowania informacji z dziedziny nauk przyrodniczych. Naukowcy zaangażowani w projekt zbadali integrację i interoperacyjność podstawowych i specjalistycznych zasobów danych oraz opracowywanie standardów w nowo powstających dyscyplinach. Zdefiniowali krytyczne powiązania interdyscyplinarne, które wymagają wypracowania między dyscyplinami biologicznymi i powiązanymi z nimi, w tym medycyną, rolnictwem i środowiskiem. Naukowcy przyjrzeli się również potrzebom europejskich przedsiębiorstw.Więcej informacji: Europejski Instytut Bioinformatyki (EBI) Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL): http://www.ebi.ac.uk/

Kraje

Dania, Finlandia, Niderlandy, Szwecja, Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły