Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Finowie badają oddziaływanie zmian klimatu na przyrodę

Finansowany ze środków unijnych zespół naukowców z Finlandii bada oddziaływanie zmian klimatu na przyrodę i rozmaite sektory od niej uzależnione, a mianowicie rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i turystykę. Badania zostały dofinansowane z projektu VACCIA (Ocena wrażliwości funk...

Finansowany ze środków unijnych zespół naukowców z Finlandii bada oddziaływanie zmian klimatu na przyrodę i rozmaite sektory od niej uzależnione, a mianowicie rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i turystykę. Badania zostały dofinansowane z projektu VACCIA (Ocena wrażliwości funkcji ekosystemów na oddziaływanie zmian klimatu i adaptację), który uzyskał wsparcie z programu LIFE+ UE. Wyniki badań pomogą decydentom, przedsiębiorcom i społeczeństwu, a także zapewnią Finlandii potrzebne wsparcie w przystosowywaniu się do zmian klimatu. Wkład w badania wnosi niemal 100 ekspertów z Fińskiego Instytut Środowiska, Fińskiego Instytutu Meteorologicznego oraz uniwersytetów w Helsinkach, Jyväskylä i Oulu. Przewidują oni, że klimat w Finlandii bardziej się ociepli raczej w porze zimowej niż letniej. W letnich miesiącach Finowie będą musieli radzić sobie z większą liczbą ciepłych dni i dłuższymi okresami upałów. Zima termiczna, która jest okresem ustalanym na podstawie temperatury, ulegnie skróceniu. W toku prowadzonych prac zespół przyglądał się ze szczególną uwagą kilku miastom, w tym Helsinkom i Lahti oraz ośrodkom turystycznym, takim jak Kuusamo i Sotkamo. Naukowcy badają również skutki zmian klimatu i możliwości zmian w rozmaitych środowiskach na obszarach leśnych, rolnych i wodnych. Wskazują, że sektor turystyczny będzie musiał dostosować się do braku śniegu i lodu w regionie. "Zmiana opadów deszczu, krótsze i cieplejsze zimy oraz znaczący spadek pokrywy śnieżnej mogą w sposób istotny zmienić warunki turystyki plenerowej na północy Finlandii" - zauważa profesor Hannu I. Heikkinen z Uniwersytetu w Oulu w Finlandii, odpowiedzialny w ramach projektu za sekcję turystyki. "Ośrodki turystyczne na północy, takie jak Vuokatti w Sotkamo, już zastanawiają się nad tym, czy niepewność związaną z pogodą zimową można zmniejszyć poprzez rozbudowę różnych rozwiązań zadaszonych, takich jak tunele narciarskie czy stadiony lodowe" - dodaje. "Istnieją plany lokalnego produkowania energii na potrzeby sztucznej zimy z wykorzystaniem źródeł geotermalnych i bioenergii. Kolejną oczywistą adaptacją będzie rozwinięcie turystyki całorocznej i programów opcjonalnych. Wpłynie to również pozytywnie na efektywność sektora turystyki, redukując obciążenie środowiska i społeczeństwa." Zespół sugeruje również, że wraz z ocieplaniem się klimatu łatwiej będzie uprawiać wydajniejsze gatunki i odmiany, które potrzebują dłuższego okresu wegetacyjnego. Wyniki badań rzucą światło na sposób, w jaki zmiany klimatu wpływają między innymi na wybór upraw komercyjnych, sektory produkcyjne, zastosowanie nawozów sztucznych i pestycydów. "Zmieniające się warunki pogodowe zwiększą wrażliwość rolnictwa" - wyjaśnia profesor Juha Helenius z Wydziału Agronomii Uniwersytetu w helsinkach. "Gospodarstwa rolne zawsze musiały przystosowywać się do zmieniających się warunków pogodowych, ale wzrost zmienności okresów wegetacyjnych i częstotliwości występowania ekstremalnych zdarzeń pogodowych wymaga od rolników zwiększenia zdolności finansowego przystosowywania się do dużych wahań w uprawach i ich jakości." Szacunki oparte na modelach pokazują również, że zmieniające się warunki wywrą znaczący wpływ na leśnictwo i rybołówstwo.Więcej informacji: LIFE+ UE: http://ec.europa.eu/environment/life/ VACCIA: http://thule.oulu.fi/vaccia/

Kraje

Finlandia