Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Walka z rakiem piersi - rusza nowy unijny projekt biomarkerowy

Właśnie rozpoczęła się realizacja finansowanego ze środków unijnych projektu biomarkerowego, który ma lepiej dopasować metody leczenia raka piersi do potrzeb poszczególnych pacjentek. Dzięki opracowaniu metody leczenia raka piersi konkretnie dla danej pacjentki, lekarz może po...

Właśnie rozpoczęła się realizacja finansowanego ze środków unijnych projektu biomarkerowego, który ma lepiej dopasować metody leczenia raka piersi do potrzeb poszczególnych pacjentek. Dzięki opracowaniu metody leczenia raka piersi konkretnie dla danej pacjentki, lekarz może pominąć nieefektywne terapie, oszczędzając cenny czas i energię. Projekt RESPONSIFY (Biomarkery oparte na genomie prowadzące do zatwierdzonych, molekularnych testów diagnostycznych w celu przewidywania reakcji w raku piersi), który otrzymał niemal 6 mln EUR z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE, gromadzi naukowców z Belgii, Francji, Niemiec, Szwajcarii, Szwecji i Wlk. Brytanii. Partnerzy projektu będą pracować nad nowymi testami biomarkerowymi, które pozwolą określić, czy i w jaki sposób leczenie wpływa na daną pacjentkę, a także ułatwią prognozowanie reakcji. Główny nacisk zostanie położony na ustalenie, czy niektóre typy leczenia powinny być podejmowane przed czy też po zabiegu chirurgicznym. Lekarze często muszą określić, która metoda leczenia jest najlepsza dla pacjentki, która ma przejść chirurgiczne usunięcie nowotworu. W większości przypadków raka piersi, dopiero po usunięciu i zbadaniu nowotworu lekarze wybierają terapię. Aczkolwiek fakt, że jest to dominująca forma leczenia nie oznacza, iż dla każdego jest ona najlepsza. Leczenie rozpoczynające się przed zabiegiem chirurgicznym, nazywane "terapią neoadjuwantową", powoduje znaczne przedoperacyjne zminimalizowanie nowotworu. Dopiero wówczas lekarze usuwają pozostałą tkankę nowotworową. Profesor Carsten Denkert z instytutu koordynującego, Charité - Universitätsmedizin Berlin zauważa: "Zaletą terapii neoadjuwantowej jest widoczne od razu efektywne oddziaływanie terapii na nowotwór. Dlatego łatwiej nam osądzić, które biomarkery są odpowiednie do ukierunkowania terapii." Zespół wykorzysta rozmaite strategie oparte na genomie do zidentyfikowania i scharakteryzowania nowych biomarkerów oraz do przeprowadzenia walidacji biomarkerów z wcześniejszych projektów. Strategie oparte na genomie obejmują nowe techniki molekularne, takie jak sekwencjonowanie całego genomu nowej generacji, epignetykę, analizę ekspresji genów i eksonów oraz macierz kinomów, proteomikę in situ i ilościową reakcję łańcuchową polimerazy (qPCR) za pomocą tkanki utrwalonej w parafinie (FFPE). Łączenie informacji na temat prognozowanej reakcji w różnych typach raka piersi i metodologiach w formie testów biomarkerowych na rzecz ukierunkowanych terapii w ustalaniu postępowania klinicznego, umożliwia naukowcom podejmowanie prób sprostania wyzwaniom związanym z indywidualizacją leczenia onkologicznego na bazie znormalizowanych macierzy biomarkerowych. Partnerzy branżowi oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) należące do konsorcjum zajmą się opracowaniem i komercjalizacją tych testów w celu wprowadzenia ich na rynek. Wyniki projektu zostaną zaprezentowane w internetowym systemie integracji i przetwarzania danych. Normalizacja integracji testowych danych klinicznych i wyników biomarkerów w jeden system umożliwia łatwy dostęp do dalszych testów klinicznych opartych na biomarkerach. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rak piersi jest nowotworem, na który kobiety na świecie zapadają najczęściej, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się.Więcej informacji: Charité - Universitätsmedizin Berlin: http://www.charite.de/en/charite/

Kraje

Belgia, Szwajcaria, Niemcy, Francja, Szwecja, Zjednoczone Królestwo