Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Globalne ocieplenie przekształca arktyczne krzewy w las

Naukowcy z Finlandii i Wlk. Brytanii sugerują, że ocieplanie się klimatu arktycznego może w nadchodzących latach przekształcić istniejące krzewy w drzewa. Odkrycie, zaprezentowane w czasopiśmie Nature Climate Change, wskazuje, że na obszarze całej tundry mogą pojawić się połac...

Naukowcy z Finlandii i Wlk. Brytanii sugerują, że ocieplanie się klimatu arktycznego może w nadchodzących latach przekształcić istniejące krzewy w drzewa. Odkrycie, zaprezentowane w czasopiśmie Nature Climate Change, wskazuje, że na obszarze całej tundry mogą pojawić się połacie lasu, które z kolei potencjalnie przyspieszą ocieplanie się planety. Badania zostały dofinansowane z projektu ECOCHANGE (Stwarzanie warunków dla utrzymywania się bioróżnorodności w obliczu zmian klimatu), który otrzymał grant Marie Curie "Promowanie nauki" o wartości 173.400 EUR z budżetu Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Naukowcy, pracujący pod kierunkiem Uniwersytetu Oksfordzkiego w Wlk. Brytanii, skupili się w swoich pracach na obszarze o wielkości 100.000 kilometrów kwadratowych, znanym jako północno-zachodnia tundra eurazjatycka, która rozciąga się od zachodniej Syberii po Finlandię. Dane zgromadzone w czasie prac w terenie oraz pozyskane za pośrednictwem obrazowania satelitarnego i obserwacji prowadzonych przez autochtonicznych pasterzy reniferów wskazują, że od 8% do 15% wierzb (Salix) i olch (Alnus) przekształciło się od lat 70. XX w. w drzewa liczące powyżej 8 metrów wysokości. Wcześniejsze badania, w ramach których analizowano potencjalny wpływ zalesiania, ujawniły, że las rozszerzający się na arktyczną tundrę może zwiększyć ocieplenie się Arktyki o jeden lub dwa stopnie do końca bieżącego stulecia. "To ogromne zaskoczenie, że rośliny te reagują w taki sposób" - stwierdził autor naczelny, dr Marc Macias-Fauria z Wydziału Zoologii Uniwersytetu Oksfordzkiego. "Wcześniej sądzono, że tundra może zostać skolonizowana przez drzewa lasu borealnego na południu wraz z ocieplaniem się klimatu arktycznego, który to proces zabrałby całe stulecia. My odkryliśmy, że krzewy, które już tam są, przekształcają się w drzewa w ciągu zaledwie kilku dekad". Zdaniem naukowców przekształcanie się krzewów w las ma istotne znaczenie, gdyż zmienia efekt albedo, tj. ilości światła słonecznego odbijanej od powierzchni Ziemi. W czasie wiosennych i jesiennych miesięcy krzewy w tundrze są zazwyczaj spowite białą, odbijającą światło pokrywą śnieżną. Natomiast drzewa mają wystarczającą wysokość, aby zrzucić opad śniegu, prezentując ciemną powierzchnie pochłaniającą światło. Z uwagi na wyższą absorpcję światła słonecznego wraz z mikroklimatem wytwarzanym przez obszary zalesione, globalne ocieplenie ulegnie jeszcze większemu rozszerzeniu. "Oczywiście to jedynie niewielka część rozległej tundry arktycznej, który to obszar już jest cieplejszy od reszty Arktyki, co prawdopodobnie jest następstwem wpływu ciepłego powietrza przynoszonego przez Prąd Zatokowy" - zauważa dr Macias-Fauria. "Aczkolwiek ten obszar wydaje się przewodzić reszcie regionu. Pokazuje nam, co może się stać z pozostałą częścią Arktyki w niedalekiej przyszłości, jeżeli trendy ocieplenia utrzymają się". Naukowcy stwierdzili, że odkrycie może wpłynąć na prace naukowców w zakresie modelowania obecnych i przyszłych reakcji roślinności arktycznej na zmiany klimatu. Kładzie również nacisk na potencjał pojawienia się strukturalnie nowych ekosystemów w strefie tundry.Więcej informacji: Uniwersytet Oksfordzki: http://www.ox.ac.uk/ Nature Climate Change: http://www.nature.com/nclimate/index.html

Kraje

Finlandia