Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zaproszenie do składania wniosków o międzynarodowe stypendia wyjazdowe na rzecz rozwoju kariery (IOF)

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w ramach działań Marie Curie pt. "Międzynarodowe stypendia wyjazdowe na rzecz rozwoju kariery (IOF)" Dokument stanowi element http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=34831 (ostatniego paki...

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w ramach działań Marie Curie pt. "Międzynarodowe stypendia wyjazdowe na rzecz rozwoju kariery (IOF)" Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE. Rola stypendiów IOF polega na umacnianiu międzynarodowego wymiaru rozwoju zawodowego europejskich naukowców poprzez umożliwienie im odbywania stażu i nabywania wiedzy w prowadzących aktywną działalność badawczą organizacjach wysokiego szczebla z siedzibą w krajach trzecich. Oczekuje się następnie powrotu naukowców do UE i wykorzystania przez nich nowo nabytej wiedzy w organizacji znajdującej się w państwie członkowskim lub kraju stowarzyszonym.

Powiązane artykuły