European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-16

Article available in the following languages:

Zaproszenie do składania wniosków o międzynarodowe stypendia wyjazdowe na rzecz rozwoju kariery (IOF)

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w ramach działań Marie Curie pt. "Międzynarodowe stypendia wyjazdowe na rzecz rozwoju kariery (IOF)" Dokument stanowi element https://cordis.europa.eu/article/id/34831-largest-number-of-calls-ever-for-next-round-of-fp7/pl (ostatniego paki...

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w ramach działań Marie Curie pt. "Międzynarodowe stypendia wyjazdowe na rzecz rozwoju kariery (IOF)" Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE. Rola stypendiów IOF polega na umacnianiu międzynarodowego wymiaru rozwoju zawodowego europejskich naukowców poprzez umożliwienie im odbywania stażu i nabywania wiedzy w prowadzących aktywną działalność badawczą organizacjach wysokiego szczebla z siedzibą w krajach trzecich. Oczekuje się następnie powrotu naukowców do UE i wykorzystania przez nich nowo nabytej wiedzy w organizacji znajdującej się w państwie członkowskim lub kraju stowarzyszonym.

Powiązane artykuły