Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-16

Article available in the following languages:

Zaproszenie do składania wniosków o granty integracyjne na rzecz rozwoju kariery (CIG)

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w ramach działań Marie Curie pt. "Granty integracyjne na rzecz rozwoju kariery (CIG)". Dokument stanowi element https://cordis.europa.eu/article/id/34831-largest-number-of-calls-ever-for-next-round-of-fp7/pl (ostatniego pakietu zaproszeń)...

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w ramach działań Marie Curie pt. "Granty integracyjne na rzecz rozwoju kariery (CIG)". Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE. Granty CIG mają umożliwić trwałą integrację naukowców poprzez oferowanie im stabilnych stanowisk badawczych w Europie. Wnioskodawcy, których wnioski zostaną przyjęte, otrzymają 25.000 EUR na rok przez okres maksymalnie czterech lat niezwłocznie po przeniesieniu się ze swojego kraju (europejskiego lub nie) do dowolnego państwa członkowskiego UE. Do finansowania kwalifikują się wszystkie dziedziny badań i rozwoju technologicznego objęte Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Naukowcy i ich organizacje przyjmujące składają wnioski w Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA).Aby zapoznać się z oficjalnym zaproszeniem, proszę kliknąć: Portal uczestnika Aby zapoznać się z zaproszeniami do partnerstwa dotyczącymi tego zaproszenia, proszę kliknąć: serwis CORDIS Partnerzy

Powiązane artykuły