Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zaproszenie pt. "Wspieranie transnarodowych sieci inkubatorów dla innowacji społecznych"

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pt. "Wspieranie transnarodowych sieci inkubatorów dla innowacji społecznych". Dokument stanowi element http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=34831 (ostatniego pakietu zaproszeń), opublik...

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pt. "Wspieranie transnarodowych sieci inkubatorów dla innowacji społecznych". Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE. Inkubatory mają kluczowe znaczenie dla innowacji społecznych. Umożliwiają transfer i wykorzystanie wyników udanych eksperymentów lokalnych w całej Europie, upowszechniając w ten sposób dobre pomysły i innowacje. Komisja, dysponując całkowitym budżetem w wysokości 2 mln EUR, dofinansuje dwie sieci. Ich rola polegać będzie na: - ocenie i wyborze innowacji społecznych, które okazały się udane na szczeblu lokalnym; - zadbaniu o zapewnienie profesjonalnych usług (porady prawne i finansowe, coaching itp.), potrzebnych do zwiększenia skali tych innowacji społecznych; - wspieraniu procesu zwiększania skali poprzez odpowiednie działania. Zaproszenie wpisuje się w ramy programu prac "Spójne kształtowanie polityk badawczych" (CDRP), który wspomaga gromadzenie dowodów, narzędzi i procesów, pomagających ustawodawcom opracować oraz wdrożyć spójne i efektywne polityki badawcze i innowacyjne.