Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-16

Article available in the following languages:

Zaproszenie pt. "Wspieranie transnarodowych sieci inkubatorów dla innowacji społecznych"

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pt. "Wspieranie transnarodowych sieci inkubatorów dla innowacji społecznych". Dokument stanowi element https://cordis.europa.eu/article/id/34831-largest-number-of-calls-ever-for-next-round-of-fp7/pl (ostatniego pakietu zaproszeń), opublik...

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pt. "Wspieranie transnarodowych sieci inkubatorów dla innowacji społecznych". Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE. Inkubatory mają kluczowe znaczenie dla innowacji społecznych. Umożliwiają transfer i wykorzystanie wyników udanych eksperymentów lokalnych w całej Europie, upowszechniając w ten sposób dobre pomysły i innowacje. Komisja, dysponując całkowitym budżetem w wysokości 2 mln EUR, dofinansuje dwie sieci. Ich rola polegać będzie na: - ocenie i wyborze innowacji społecznych, które okazały się udane na szczeblu lokalnym; - zadbaniu o zapewnienie profesjonalnych usług (porady prawne i finansowe, coaching itp.), potrzebnych do zwiększenia skali tych innowacji społecznych; - wspieraniu procesu zwiększania skali poprzez odpowiednie działania. Zaproszenie wpisuje się w ramy programu prac "Spójne kształtowanie polityk badawczych" (CDRP), który wspomaga gromadzenie dowodów, narzędzi i procesów, pomagających ustawodawcom opracować oraz wdrożyć spójne i efektywne polityki badawcze i innowacyjne.