European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-16

Article available in the following languages:

Zaproszenie do składania wniosków o nagrody za innowacyjność w administracji publicznej

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków o nagrody za innowacyjność w administracji publicznej. Dokument stanowi element https://cordis.europa.eu/article/id/34831-largest-number-of-calls-ever-for-next-round-of-fp7/pl (ostatniego pakietu zaproszeń), opublikowanego w Siódmym Progr...

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków o nagrody za innowacyjność w administracji publicznej. Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE. Sektor publiczny generuje połowę PKB UE i istnieje wyraźne zapotrzebowanie na wsparcie innowacyjności i modernizacji w administracjach publicznych. Nagrody mają w tym zakresie olbrzymi potencjał: podnoszą świadomość wśród szerokiej publiczności i tworzą wzorce do naśladowania. Nagrody za innowacyjność w administracji publicznej zostaną przyznane udanym, już funkcjonującym, innowacyjnym inicjatywom publicznym, które podnoszą jakość życia obywateli. Do przedkładania inicjatyw są zaproszone wszystkie administracje publiczne z państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych z programem ramowym w zakresie badań. Nagroda pieniężna zostanie wykorzystana przez nagrodzoną administrację publiczną do zwiększenia skali i rozszerzenia swojej inicjatywy.

Powiązane artykuły