Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zaproszenie do składania wniosków o nagrody za innowacyjność w administracji publicznej

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków o nagrody za innowacyjność w administracji publicznej. Dokument stanowi element http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=34831 (ostatniego pakietu zaproszeń), opublikowanego w Siódmym Progr...

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków o nagrody za innowacyjność w administracji publicznej. Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE. Sektor publiczny generuje połowę PKB UE i istnieje wyraźne zapotrzebowanie na wsparcie innowacyjności i modernizacji w administracjach publicznych. Nagrody mają w tym zakresie olbrzymi potencjał: podnoszą świadomość wśród szerokiej publiczności i tworzą wzorce do naśladowania. Nagrody za innowacyjność w administracji publicznej zostaną przyznane udanym, już funkcjonującym, innowacyjnym inicjatywom publicznym, które podnoszą jakość życia obywateli. Do przedkładania inicjatyw są zaproszone wszystkie administracje publiczne z państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych z programem ramowym w zakresie badań. Nagroda pieniężna zostanie wykorzystana przez nagrodzoną administrację publiczną do zwiększenia skali i rozszerzenia swojej inicjatywy.

Powiązane artykuły