CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-16

Article available in the following languages:

Zaproszenie do składania wniosków w zakresie współpracy międzynarodowej w ramach schematu ERA-NET / ERA-NET plus

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pt. "Wsparcie koordynacji krajowych i regionalnych strategii i działań państw członkowskich i/lub krajów stowarzyszonych w zakresie międzynarodowej współpracy N+T". Dokument stanowi element http://cordis.europa.eu/f...

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pt. "Wsparcie koordynacji krajowych i regionalnych strategii i działań państw członkowskich i/lub krajów stowarzyszonych w zakresie międzynarodowej współpracy N+T". Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE. Zaproszenie, które ma wspomóc międzynarodową koordynację, kładzie nacisk na działania ERA-NET/ERA-NET PLUS. Zapewni państwom członkowskim UE i/lub krajom stowarzyszonym unijne środki finansowe na wielostronne działania badawcze ze szczególnym ukierunkowaniem na współpracę z Indiami, Ameryką Łacińską, Karaibami, krajami partnerskimi z regionu śródziemnomorskiego i z Rosją.Aby zapoznać się z oficjalnym zaproszeniem, proszę kliknąć: Portal uczestnika Aby zapoznać się z zaproszeniami do partnerstwa dotyczącymi tego zaproszenia, proszę kliknąć: serwis CORDIS Partnerzy

Powiązane artykuły