Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zaproszenie do składania wniosków pt. "Bilateralna koordynacja umacniania i rozwijania partnerstw N+T - działanie BILAT"

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pt. "Bilateralna koordynacja umacniania i rozwijania partnerstw N+T - działanie BILAT". Dokument stanowi element http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=34831 (ostatniego pakietu zaproszeń...

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pt. "Bilateralna koordynacja umacniania i rozwijania partnerstw N+T - działanie BILAT". Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE. Działania BILAT, ukierunkowane na określone kraje, które zawarły bilateralne porozumienia N+T lub są w trakcie ich negocjacji, koncentrują się na specyficznych wyzwaniach społecznych i technologiach przemysłowych. Mają trzy cele: - wsparcie dialogu instytucjonalnego w ramach bilateralnego porozumienia N+T między UE a danym krajem; - zacieśnienie współpracy bilateralnej między podmiotami badawczymi i innowacyjnymi, zwłaszcza w kontekście zbliżającego się programu Horyzont 2020; - monitorowanie postępu bilateralnej współpracy STI.

Powiązane artykuły