CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-16

Article available in the following languages:

Zaproszenie do składania wniosków pt. "Bilateralna koordynacja umacniania i rozwijania partnerstw N+T - działanie BILAT"

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pt. "Bilateralna koordynacja umacniania i rozwijania partnerstw N+T - działanie BILAT". Dokument stanowi element https://cordis.europa.eu/article/id/34831-largest-number-of-calls-ever-for-next-round-of-fp7/pl (ostatniego pakietu zaproszeń...

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pt. "Bilateralna koordynacja umacniania i rozwijania partnerstw N+T - działanie BILAT". Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE. Działania BILAT, ukierunkowane na określone kraje, które zawarły bilateralne porozumienia N+T lub są w trakcie ich negocjacji, koncentrują się na specyficznych wyzwaniach społecznych i technologiach przemysłowych. Mają trzy cele: - wsparcie dialogu instytucjonalnego w ramach bilateralnego porozumienia N+T między UE a danym krajem; - zacieśnienie współpracy bilateralnej między podmiotami badawczymi i innowacyjnymi, zwłaszcza w kontekście zbliżającego się programu Horyzont 2020; - monitorowanie postępu bilateralnej współpracy STI.

Powiązane artykuły