Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-16

Article available in the following languages:

Unijny projekt poświęcony nowej technologii wspomagającej bezpieczniejsze parkowanie

Bezpieczne wciśnięcie się w niewielką przestrzeń do zaparkowania to dobrze znany powód rozdrażnienia kierowców, dlatego też naukowcy współpracujący w ramach unijnego projektu stworzyli niedawno nowe urządzenie, które ma ułatwić to zadanie. Wielu kierowców korzysta obecnie z ...

Bezpieczne wciśnięcie się w niewielką przestrzeń do zaparkowania to dobrze znany powód rozdrażnienia kierowców, dlatego też naukowcy współpracujący w ramach unijnego projektu stworzyli niedawno nowe urządzenie, które ma ułatwić to zadanie. Wielu kierowców korzysta obecnie z systemów wspomagających parkowanie, które umożliwiają im wykorzystanie nawet niewielkiego miejsca postojowego. Urządzenia te polegają na sterowaniu z dokładnością do milimetra oraz na precyzyjnych, dookólnych pomiarach radarowych odległości. Naukowcom z projektu SUCCESS (Ultrakompaktowy projekt rentownego systemu na bazie krzemu na potrzeby czujników fal milimetrowych) udało się wbudować niezbędną technologię radarową w obudowę chipa o milimetrowej wielkości. Projekt SUCCESS, który zgromadził naukowców z Finlandii, Francji, Kanady, Niemiec, Polski i Szwajcarii, otrzymał niemal 3 mln EUR dofinansowania z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Thomas Zwick z Instytutu Technologii w Karlsruhe (KIT), jeden z partnerów projektu, zauważa: "Po raz pierwszy udało się nam zintegrować wszystkie istotne komponenty na potrzeby częstotliwości radiowej w jednej obudowie chipa. Użytkownicy mogą przylutować chip do swojej standardowej płytki drukowanej i odbierać sygnały niskiej częstotliwości, które mogą być bez problemu przetwarzane". Czujnik wysyła i odbiera fale elektromagnetyczne o częstotliwości 122 GHz, co odpowiada fali o długości około 2,5 mm. Na podstawie czasu przebiegu fal obliczana jest z dokładnością do mniej niż 1 mm odległość do obiektu znajdującego się kilka metrów dalej. Ponadto za pomocą efektu Dopplera może też zostać zmierzona szybkość danego obiektu. Wymiary samego czujnika wynoszą 8 x 8 mm, ale zawiera on wszystkie niezbędne komponenty na potrzeby częstotliwości radiowej. Sygnały wyjściowe są zatem sygnałami o niskiej częstotliwości, które mogą być przetwarzane dalej przez standardowe układy elektroniczne. Naukowcy mają nadzieję, że ta nowa kompaktowa technologia zwiększy dostępność rozmaitych, nowych zastosowań i z czasem produkcja seryjna obniży koszty czujnika radarowego do kwoty poniżej 1 EUR. Pośród innych zastosowań, poza wykrywaniem otoczenia pojazdu i sterowaniem robotami przemysłowymi, można wymienić super płaskie czujniki drzwi lub bram, które można ukryć pod tapetą, czy automatyczną dezaktywację maszyn wiertniczych po osiągnięciu żądanej głębokości odwiertu.Więcej informacji: SUCCESS: http://www.success-project.eu/

Kraje

Kanada, Szwajcaria, Niemcy, Finlandia, Francja, Polska