Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Naukowcy-amatorzy pomagają w wyjaśnianiu tajemnicy europejskiego dziedzictwa genetycznego

Jednym z największych wyzwań, które staje przed archeologami i historykami, polega na poznaniu pierwszych kroków człowieka na europejskim kontynencie. Tak ogromne zadanie niemal naturalnie wiąże się z potrzebą zaangażowania dużego zespołu. Z tego względu Uniwersytet w Sheffiel...

Jednym z największych wyzwań, które staje przed archeologami i historykami, polega na poznaniu pierwszych kroków człowieka na europejskim kontynencie. Tak ogromne zadanie niemal naturalnie wiąże się z potrzebą zaangażowania dużego zespołu. Z tego względu Uniwersytet w Sheffield, Wlk. Brytania, przeprowadził rekrutację "naukowców-amatorów", aby wspomogli oni kluczowe prace badawcze nad europejskim dziedzictwem genetycznym. Naukowcy-amatorzy nie musieli legitymować się specjalistycznym przygotowaniem czy przeszkoleniem - te braki równoważone były przez ich fascynację tematem. W konsekwencji naukowcy-amatorzy są coraz częściej zapraszani przez społeczność naukową do angażowania się w prace badawcze. Wyniki badań zostały zaprezentowane w czasopiśmie PLoS ONE. Inicjatywą kierował dr Andy Grierson z Institute for Translational Neuroscience (SITraN) przy Uniwersytecie w Sheffield, który przeprowadził rekrutację naukowców-amatorów w Europie i Ameryce Północnej. Wspólnie mieli nadzieję zidentyfikować nowe, decydujące wskazówki, które opowiedzą genetyczną historię Europy. Dr Grierson objaśnia zadanie: "Poznanie europejskiej historii od momentu przybycia pierwszego człowieka na kontynent to olbrzymie wyzwanie dla archeologów i historyków. Jednym ze sposobów, który może pomóc naukowcom, jest analiza genetyki Europejczyków. Wszyscy mężczyźni są nosicielami chromosomu Y, dziedziczonego od ojca, który jest przekazywany przez pokolenia z ojca na syna od tysięcy lat. Zatem większość mężczyzn w Europie będzie mieć wspólne pochodzenie w pewnym punkcie przeszłości, a my jesteśmy w stanie zbadać to wspólne pochodzenie za pomocą badań genetycznych chromosomu Y. Aczkolwiek, jak do tej pory nie było wielu wskazówek genetycznych dotyczących chromosomu Y, które pozwoliłyby naukowcom zyskać pewność, co do identyfikacji różnych populacji". Aby zaradzić temu deficytowi wiedzy, zespół pobrał dane o genomie człowieka wypracowane w toku projektu "1000 genomów", realizowanego przez Sanger Centre w Cambridge (Wlk. Brytania). Dzięki tym danym naukowcy wyodrębnili 200 nowych wariantów genetycznych z chromosomów Y najliczniejszej grupy zachodnioeuropejskich mężczyzn. Poprzez ustalenie wzorców tych markerów w każdej z próbek z projektu "1000 genomów" zespół nakreślił nowe drzewo genealogiczne mężczyzn z Europy Zachodniej. Informacje umożliwiają teraz bardziej szczegółową analizę migracji i ekspansji populacji w Europie. "Takie społecznościowe podejście do badań genetycznych mogłoby z łatwością przyjąć się w innych obszarach badawczych" - stwierdza dr Grierson. "Projekt '1000 genomów' przede wszystkim udostępnił powszechnie do celów badawczych sekwencje całego genomu ponad 2.000 osób. Sekwencje te potencjalnie zawierają nowe informacje, które zaowocują istotnymi danymi w różnych dyscyplinach, takich jak medycyna kliniczna czy biologia ewolucyjna". Praca z naukowcami-amatorami umożliwiła naukowcom posunięcie badań do przodu znacznie szybciej, mimo wiążącej się z nimi analizy ogromnej ilości danych - jak wskazuje dr Grierson. "Tysiące absolwentów kierunków naukowych z tego lub innego powodu wybrało karierę niezwiązaną z nauką" - stwierdza. "Udział w obywatelskim projekcie naukowym to jeden ze sposobów dla tych osób, aby ponownie związać się z badaniami. Także wiele osób, które wybrały karierę w informatyce już dysponuje umiejętnościami wymaganymi do analizy sekwencji całego genomu w takich projektach jak nasz".Więcej informacji: Institute for Translational Neuroscience przy Uniwersytecie w Sheffield: http://sitran.dept.shef.ac.uk/ PLoS ONE: http://www.plosone.org/home.action

Powiązane artykuły