Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Naukowcy potwierdzają zwiększoną podatność wcześniaków na choroby

Nowe europejskie badanie wskazuje, że u wcześniaków występuje zwiększone ryzyko wystąpienia poważnych komplikacji zdrowotnych w porównaniu z dziećmi urodzonymi w terminie. Chcąc znaleźć metody umożliwiające opóźnienie porodu i zapewnienie optymalnej opieki dla wcześniaków, nau...

Nowe europejskie badanie wskazuje, że u wcześniaków występuje zwiększone ryzyko wystąpienia poważnych komplikacji zdrowotnych w porównaniu z dziećmi urodzonymi w terminie. Chcąc znaleźć metody umożliwiające opóźnienie porodu i zapewnienie optymalnej opieki dla wcześniaków, naukowcy pracujący pod kierunkiem Akademii Sahlgrenska na Uniwersytecie w Göteborgu opracowali technikę pozwalającą przewidzieć, czy kobieta ciężarna z przedwczesnymi skurczami będzie rodzić w ciągu tygodnia. Badanie opisano w czasopiśmie British Journal of Obstetrics and Gynaecology. Największe wyzwanie, przed jakim stoją dziś specjaliści opieki okołoporodowej, dotyczy dzieci przychodzących na świat przed 37. tygodniem ciąży, tj. wcześniaków. Wcześniactwo wiąże się ze zwiększonym ryzykiem poważnych zachorowań, zarówno perspektywie krótko-, jak i długoterminowej. Według naukowców tylko 30% kobiet, u których wystąpiły wczesne skurcze, rzeczywiście rodzi przedwcześnie. Do celów badania przeanalizowano przypadki 142 ciężarnych kobiet przyjętych do Szpitala Uniwersyteckiego Sahlgrenska w latach 1995-2005 z wczesnymi skurczami, bez przerwania błony. "Aby zyskać czas na podanie kobiecie kortyzonu, który przyspiesza rozwój płuc płodu, często podaje się leki tokolityczne w celu opóźnienia porodu o kilka dni", mówi Panagiotis Tsiartas, badaczka w Akademii Sahlgrenska i specjalista w Klinice Położnictwa i Ginekologii Szpitala Uniwersyteckiego Sahlgrenska. "Niezwykle ważna jest zatem możliwość przewidzenia, czy kobieta, która trafia do szpitala z wczesnymi skurczami, rzeczywiście będzie rodzić przedwcześnie, a tym samym wymagać obserwacji i ewentualnie leczenia". Naukowcy oparli swoją metodę na nowym badaniu krwi, analizującym dwa konkretne białka we krwi kobiet, oraz istniejącym teście wykorzystującym ultradźwięki do pomiaru długości macicy. "Statystycznie metoda pozwala przewidzieć z dokładnością 75-80%, czy kobieta będzie rodzić przedwcześnie", mówi dr Tsiartas. "Musimy przeprowadzić dalsze badania, zanim metodę będzie można w pełni zastosować, ale jeżeli wyniki tych badań będą pomyślne, nasz test powinien doprowadzić do stworzenia nowych metod zapobiegania przedwczesnym urodzeniom i leczenia poważnych komplikacji, jakie z nich wynikają". W badaniu wzięli udział naukowcy z Czech, Danii, Grecji, Norwegii i Zjednoczonego Królestwa.Więcej informacji: Akademia Sahlgrenska, Uniwersytet w Göteborgu: http://www.sahlgrenska.gu.se/english British Journal of Obstetrics and Gynaecology: http://www.bjog.org/view/0/index.html

Kraje

Czechy, Dania, Grecja, Norwegia, Szwecja

Powiązane artykuły