Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Nowy wspaniały świat? Prototyp sztucznej macicy nadzieją dla wcześniaków

Zespół naukowców i ekspertów z branży stworzy urządzenie medyczne wspierające bezpieczny rozwój niemowląt urodzonych znacznie przedwcześnie.

Zdrowie

Kiedy w 2017 r. naukowcy ze Stanów Zjednoczonych udowodnili, że sztuczna macica może podtrzymać życie przedwcześnie urodzonego jagnięcia, pojawiły się głosy, że jest to krok w stronę przyszłości przedstawionej w powieści Aldousa Huxleya „Nowy wspaniały świat”. Próby stworzenia systemu pomagającego dzieciom znacznie przedwcześnie urodzonym nie są jednak zwyczajnym nawiązaniem do dystopicznego science fiction. Sztuczna macica może mieć przełomowe znaczenie, a badania nad nią od niedawna wspiera projekt PLS finansowany z funduszy UE. Celem projektu PLS, prowadzonego przez interdyscyplinarny zespół ze środowiska akademickiego i branżowego, jest zwiększenie wskaźnika przeżycia poza organizmem matki wśród skrajnych wcześniaków. Wcześniak to dziecko, które urodziło się żywe przed upływem 37. tygodnia ciąży. Jeśli niemowlę przyszło na świat przed końcem 28. tygodnia ciąży, mowa o skrajnym wcześniactwie. Według arkusza informacyjnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) szacuje się, że około 15 milionów lub 1 na 10 dzieci rocznie rodzi się przedwcześnie.

Szanse na przeżycie

W swoim raporcie WHO zauważa, że w państwach o wysokich dochodach przeżywa tylko połowa dzieci urodzonych w 24. tygodniu ciąży (4 miesiące przedwcześnie). Te, którym się to udaje często przez całe życie borykają się z przewlekłymi schorzeniami, takimi jak problemy neurologiczne i zaburzenia metaboliczne, powikłania ze strony układu oddechowego oraz zaburzenia wzroku lub słuchu. Zespół pracujący nad projektem PLS chce to zmienić. W komunikacie prasowym prof. Guid Oei, koordynator projektu z Uniwersytetu Technicznego w Eindhoven (TU/e), mówi: „Celem stworzenia sztucznej macicy jest pomoc skrajnym wcześniakom w przejściu przez decydujący etap pomiędzy 24. a 28. tygodniem ciąży”. Dodaje także: „Szanse na przeżycie rosną wraz z każdym dniem rozwoju 24-tygodniowego płodu w sztucznej macicy. Jeśli dzięki sztucznej macicy uda nam się wydłużyć rozwój tych dzieci do 28 tygodni, ograniczymy ryzyko śmierci wcześniaka do 15 %”. W przeciwieństwie do obecnych inkubatorów, w sztucznej macicy dziecko będzie otoczone płynami, a tlen i składniki odżywcze będzie otrzymywać ze sztucznego łożyska przez pępowinę. Prof. Frans van de Vosse z TU/e zaznacza, że sztuczna macica zostanie stworzona z wykorzystaniem różnych technologii. Cytowany w tym samym komunikacie prasowym, mówi: „System, który to umożliwia, nieprzerwanie monitoruje stan dziecka. Mierzy jego tętno, saturację, a także aktywność mózgu i mięśni”. Według komunikatu prasowego zespół zaangażowany w projekt „pracuje nad fantomem, który będzie dokładną imitacją skrajnego wcześniaka na oddziale intensywnej terapii”. „Dzięki temu możemy przetestować sztuczną macicę w warunkach zbliżonych do rzeczywistości zanim zostanie ona wykorzystana w placówkach medycznych”. Projekt PLS (Perinatal Life Support System: Integration of Enabling Technologies for Clinical Translation) rozpoczął się w październiku 2019 r. „Przez następnych pięć lat będziemy prowadzić dalsze badania i oceny technologii, współpracując z innymi specjalistami z Europy. Będziemy je rozwijać aż uda nam się stworzyć pierwszy prototyp sztucznej macicy”, mówi prof. Oei. Więcej informacji: projekt PLS

Kraje

Niderlandy

Powiązane artykuły