Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-16

Article available in the following languages:

ERBN przyznaje granty dla trojga młodych badaczy

Troje młodych badaczy otrzymało granty startowe Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) przeznaczone dla osób, które chcą założyć własny zespół naukowy i rozpocząć niezależną działalność badawczą w Europie. Program skierowany jest do obiecujących naukowców, którzy mają ...

Troje młodych badaczy otrzymało granty startowe Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) przeznaczone dla osób, które chcą założyć własny zespół naukowy i rozpocząć niezależną działalność badawczą w Europie. Program skierowany jest do obiecujących naukowców, którzy mają potencjał, by stać się niezależnymi liderami badań. Każdy z naukowców: Fulvia Bono, szefowa grupy badawczej w Instytucie Biologii Rozwojowej im. Maxa Plancka oraz Wolfram Antonin i Michael Hothorn, obaj będący liderami grup badawczych Maxa Plancka w Laboratorium Friedricha Mieschera w niemieckim Tübingen, otrzymał do 1,5 mln euro na rozwój swoich pomysłów, które jury oceniło jako doskonałe z naukowego punktu widzenia. Granty startowe ERBN mają na celu wspieranie przyszłych liderów badań, prowadzących niezależne prace badawcze na terenie Europy, na wczesnym etapie kariery. Według statystyk ERBN, w tym roku na granty startowe dla 536 naukowców z Europy zostanie przeznaczonych 800 mln euro. Łącznie 4 741 badaczy z całej Europy ubiegało się o dofinansowanie, które przyznawane jest najwyższej jakości wnioskom. Granty startowe ERBN są osobistym wyróżnieniem dla naukowców i zapewniają finansowanie na okres do 5 lat. Od 2011 r. Fulvia Bono szefuje niezależnej grupie badawczej w Instytucie Biologii Rozwojowej im. Maxa Plancka, zajmując się badaniem roli transportu wewnątrzkomórkowego w regulacji ekspresji genów. Dzięki grantowi ERBN będzie mogła rozszerzyć pole swojej działalności i zbadać rolę, jaką prawidłowe umiejscowienie informacyjnego RNA (mRNA) w cytoplazmie komórek odgrywa w rozwoju zwierząt, w utrzymywaniu polaryzacji komórek oraz w funkcjonowaniu układu nerwowego. mRNA łączy się z określonymi białkami, tworząc tak zwane kompleksy mRNP. U muszki owocowej umiejscowienie tych kompleksów determinuje tworzenie się osi ciała embrionu. Fulvia Bono chce poznać funkcję kompleksów mRNP na poziomie mechanistycznym oraz uzyskać dalsze informacje na temat zależności między genami a zewnętrznym wyglądem organizmów. Dzięki grantowi ERBN będzie mogła zwiększyć personel swojej grupy badawczej. "Przy pomocy środków z grantu ERBN mogę podjąć się badań, które w przeciwnym razie byłyby poza moim zasięgiem", mówi. Fulvia Bono zrobiła doktorat na Uniwersytecie w Pawii w 2000 r., po czym przez pięć lat prowadziła badania w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) w Heidelbergu. Od 2008 do 2011 r. była kierownikiem projektów w Instytucie Biologii Rozwojowej Maxa Plancka. Wolfram Antonin od 2006 r. jest szefem grupy badawczej Maxa Plancka w Laboratorium Friedricha Mieschera. Zajmuje się przede wszystkim rozpadem błony jądrowej, która oddziela jądro komórkowe zawierające DNA od cytoplazmy, zachodzącym podczas podziału komórkowego, oraz jej odbudową po utworzeniu się komórek potomnych. Grant ERBN pozwoli mu zatrudnić dodatkowych pracowników i poprowadzić kolejny projekt dotyczący innej interesującej go problematyki, dekondensacji DNA. Wolfram Antonin zauważył, że o ile proces pakowania DNA jest dobrze zbadany, to niewiele wiadomo na temat dekondensacji DNA. "Niewykluczone", mówi, "że dekondensacja DNA jest procesem pasywnym, tak jakby zacisk wokół nici DNA był zwalniany i DNA rozluźniało się". Wstępne doświadczenia wskazują jednak, że proces ten ma charakter aktywny. Wolfram Antonin chce zbadać to zjawisko i uczestniczące w nim białka. "To projekt wysokiego ryzyka, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki będzie rezultat badań. To szczególna cecha grantów ERBN, że fundator ufa w umiejętności naukowców i finansuje obiecujące pomysły", zauważa. Michael Hothorn rozpoczął budowanie swojej grupy badawczej Maxa Plancka w Laboratorium Friedricha Mieschera na początku roku 2012, zajmując się głównie biologią strukturalną roślin i szlakami sygnałowymi w komórkach roślin. Środki z ERBN pozwolą mu uruchomić kolejny projekt poświęcony badaniom nad enzymem odpowiedzialnym za organizowanie się polimerów fosforanowych w komórkach roślin. Odpowiednik takiego enzymu u bakterii jest znany już od dawna, ale jego obecność nie została stwierdzona w komórkach organizmów wyższych, takich jak rośliny czy ssaki. "Funkcja polimerów fosforanowych jest niejasna", tłumaczy Michael Hothorn. "Niektórzy sugerują, że służą one do magazynowania fosforanu w komórkach i tkankach roślin". Wyniki projektu mogą znaleźć w przyszłości zastosowanie w rolnictwie, ponieważ obecnie wiele upraw wymaga używania nawozów fosforanowych. "Bez grantu ERBN nie mógłbym pozwolić sobie na prowadzenie tak dużego projektu. Fragmentaryczne wyniki naszych pierwszych eksperymentów nie wystarczyłyby, aby uzyskać środki ze standardowych źródeł. Celem naszego projektu jest odkrycie czegoś całkowicie nowego, ale z tym wiąże się ryzyko, że uzyskamy fragmentaryczne dane, których nie będziemy w stanie ze sobą połączyć", wyjaśnia. Po obronieniu doktoratu w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) w Heidelbergu w 2006 r. Michael Hothorn prowadził badania w Instytucie Salka w La Jolla, by następnie przejść do Laboratorium Friedricha Mieschera w 2011 r.Więcej informacji: Granty startowe Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych: http://erc.europa.eu/starting-grants Instytut Biologii Rozwojowej im. Maxa Plancka: http://eb.mpg.de/

Kraje

Niemcy