Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zaproszenie do składania wniosków "FET-Open Xtrack"

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków "FET-Open Xtrack" w ramach siódmego programu ramowego (7PR) UE. Dzięki prostszemu procesowi składania wniosków, szybszej ocenie i prostszej realizacji projektów (Xtrack), autorzy tego zaproszenia chcą wesprzeć ...

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków "FET-Open Xtrack" w ramach siódmego programu ramowego (7PR) UE. Dzięki prostszemu procesowi składania wniosków, szybszej ocenie i prostszej realizacji projektów (Xtrack), autorzy tego zaproszenia chcą wesprzeć rozwój nowych technologii (FET) poprzez badanie nowych i alternatywnych pomysłów, które ze względu na duże ryzyko lub niekonwencjonalny charakter nie mogłyby uzyskać środków z innych programów TIK. W ramach zaproszenia poszukiwane są: - przełomowe rozwiązania dążące ku radykalnie nowym formom i sposobom wykorzystania informacji i technologii informacyjnych; - nowe rozwiązania oparte na nowatorskich, ryzykownych pomysłach, a nie tylko na udoskonaleniach istniejących TIK; - nowe inicjatywy współpracy interdyscyplinarnej, na przykład z renomowanymi zespołami spoza UE, jeżeli ich wkład jest wartościowy.Aby zapoznać się z oficjalnym zaproszeniem, proszę kliknąć: Portal uczestnika Aby zapoznać się z zaproszeniami do partnerstwa dotyczącymi tego zaproszenia, proszę kliknąć: serwis dla partnerów CORDIS