European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-16

Article available in the following languages:

Unijny projekt bada oświadczenia zdrowotne na produktach spożywczych

Nasze mózgi zalewane są informacjami dotyczącymi tego, co powinniśmy, a czego nie powinniśmy jeść i czego potrzebujemy dla naszego zdrowia. Bardzo ważnym źródłem takich informacji są etykiety produktów spożywczych. Ale jak interpretować te informacje i w jaki sposób wpływają o...

Nasze mózgi zalewane są informacjami dotyczącymi tego, co powinniśmy, a czego nie powinniśmy jeść i czego potrzebujemy dla naszego zdrowia. Bardzo ważnym źródłem takich informacji są etykiety produktów spożywczych. Ale jak interpretować te informacje i w jaki sposób wpływają one na nasze decyzje dotyczące kupowania i spożywania produktów? W ramach projektu CLYMBOL ("Rola oświadczeń i oznaczeń zdrowotnych w zachowaniach konsumentów") badane jest rozumienie i zachowanie się konsumentów w odniesieniu do informacji zdrowotnych. Dofinansowany ze środków tematu "Żywność, rolnictwo i rybołówstwo oraz biotechnologia" siódmego programu ramowego (7PR) UE kwotą w wysokości 2,9 mln euro, projekt CLYMBOL ma także zaowocować powstaniem wytycznych w zakresie oceny wpływu informacji zdrowotnych umieszczanych na etykietach produktów spożywczych. Na opakowaniach produktów spożywczych umieszczane są deklaracje dotyczące wpływu zawartości, lub któregoś ze składników, na zdrowie. Jedną z istotnych kwestii w tym kontekście jest to, czy witamina A wpływa korzystnie na stan układu odpornościowego. Produkty spożywcze są znakowane odpowiednimi symbolami, gdy spełniają określone wymagania w zakresie wartości odżywczej i są uważane za najzdrowsze w danej kategorii. "Oświadczenia i oznaczenia zdrowotne pomagają konsumentom identyfikować zdrowsze produkty, ale mało wiemy na temat ich wpływu na zachowanie konsumentów", mówi prof. Klaus G. Grunert z duńskiego Uniwersytetu w Aarhus, doradca naukowy projektu CLYMBOL. Na to, w jaki sposób konsumenci reagują na produkty zawierające informacje zdrowotne, wpływają różne czynniki, w tym same oświadczenia czy też znajomość danego produktu. Aby uzyskać dane dotyczące wpływu informacji zdrowotnych na zachowania w zakresie kupowania i konsumpcji, partnerzy projektu CLYMBOL opracują zbiór odpowiednich metodologii. Pozwoli on przeanalizować najnowsze dane pochodzące z badań poznawczych i behawioralnych, w tym z ogólnoeuropejskich ankiet, eksperymentów prowadzonych w supermarketach i analiz danych populacyjnych. Naukowcy będą na przykład mierzyć ruchy i czas reakcji gałek ocznych konsumentów, a także badać zachowania podświadome. Następnie zebrane dane powiążą z faktycznie dokonywanymi zakupami. Przedmiotem badań będą także różnice między konsumentami w poszczególnych państwach członkowskich UE. W koordynowanym przez Europejską Radę Informacji o Żywności (EUFIC) konsorcjum CLYMBOL znaleźli się specjaliści z Danii, Niemiec, Hiszpanii, Holandii, Słowenii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa.Więcej informacji: Europejska Rada Informacji o Żywności (EUFIC): http://www.eufic.org/ Zestawienie informacji na temat projektu CLYMBOL:

Kraje

Belgia, Niemcy, Dania, Hiszpania, Niderlandy, Szwecja, Słowenia, Zjednoczone Królestwo