European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-16

Article available in the following languages:

Miasto przygotowuje się na zmiany klimatu

"Bądź gotów!" to oficjalne zawołanie skautów od 1907 r., a nowe narzędzie ma pomóc miejskim planistom właśnie w przygotowaniu miast na zmieniające się schematy pogodowe poprzez stworzenie bardziej zrównoważonego środowiska urbanistycznego. Instrument, o którym mowa, to inter...

"Bądź gotów!" to oficjalne zawołanie skautów od 1907 r., a nowe narzędzie ma pomóc miejskim planistom właśnie w przygotowaniu miast na zmieniające się schematy pogodowe poprzez stworzenie bardziej zrównoważonego środowiska urbanistycznego. Instrument, o którym mowa, to internetowe narzędzie planowania, prognozowania i szkolenia, które można wykorzystywać do wspomagania procesów decyzyjnych w długofalowym planowaniu urbanistycznym. Opracowane zostało w ramach projektu SUDPLAN (Planista zrównoważonego rozwoju miejskiego na rzecz adaptacji do zmian klimatu), który otrzymał ponad 2,5 mln EUR z tematu "TIK na potrzeby usług środowiskowych i adaptacji do zmian klimatu" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Programiści, którzy opracowali narzędzie, są przekonani, że zmieniający się klimat wystawi miasta europejskie na działanie nowych i odmiennych od tych z przeszłości presji środowiskowych. SUDPLAN pomoże zapewnić ludności zdrowie, komfort, bezpieczeństwo i jakość życia, jak również zrównoważenie inwestycji w zakłady użyteczności publicznej i infrastrukturę w kontekście zmieniającego się klimatu. Dzięki swojej otwartości i architekturze, SUDPLAN wnosi wkład we wspólną przestrzeń informacyjną w Europie. Zespół badawczy opracował to narzędzie, opierając się na prognozach zmian klimatu i projektując ich oddziaływanie w kontekście miejskim. Lars Gidhagen ze Szwedzkiego Instytutu Meteorologiczno-Hydrologicznego (SMHI) w Norrköping, koordynator projektu, wyjaśnia: "Będzie można uzyskać obraz 3D. Przyglądając się zalaniu drogi, będzie można sprawdzić, jak woda rozejdzie się pomiędzy przylegającymi budynkami". Wiele miast europejskich już zmaga się z oddziaływaniem zmian klimatu, ponieważ przypadki występowania rzek stają się coraz częstsze. Są one powiązane z opadami i topniejącym śniegiem w dorzeczach górnego biegu rzek, a nie ze zjawiskami w samych miastach. SUDPLAN ułatwia przygotowanie się na takie sytuacje, a także na inne scenariusze, jak zalanie w następstwie burzy czy na przeciwną skrajność, czyli suszę i niedobór wody. Rosnące zanieczyszczenie powietrza również może być oceniane w odniesieniu do standardów krajowych i celów środowiskowych oraz do przyszłych zmian klimatu. Jednym z miast, które już stara się radzić sobie z konsekwencjami zalań jest Wuppertal w Niemczech. Wuppertal ma 350.000 mieszkańców i położony jest na pagórkowatym terenie. W czasie ulewnych deszczów, miejska kanalizacja burzowa szybko ulega zablokowaniu z powodu nabrzmiewających potoków, co powoduje wybijanie wody deszczowej na powierzchnię. Wybijanie wody burzowej często prowadzi do zniszczeń w kosztownej infrastrukturze publicznej i własności prywatnej. Co gorsza, uważa się, że zmiany klimatu mają coraz większy wpływ na częstotliwość poważnych zdarzeń burzowych w Wuppertalu. Czynniki te sprawiają, że ten węzeł przemysłowy Nadrenii Północnej-Westfalii jest idealnym obiektem testowym na potrzeby projektu SUDPLAN. "Wuppertal boryka się z poważnymi zalaniami, kiedy wody wezbraniowe wartko płyną ulicami niczym rzeki. Miasto może wykorzystać narzędzie symulacyjne do sprawdzenia, jak zmienić topografię miasta; być może wybudować małe bariery na ulicach albo podnieść chodniki, aby zapobiegać wpływaniu wody do domów" - zauważa Gidhagen. Narzędzie przeszło testy również w innych ośrodkach miejskich. Wybrano Sztokholm w Szwecji i Pragę w Czechach w celu przetestowania jakości powietrza oraz Linz w Austrii ze względu na system kanalizacji. Komponent wizualizacyjny 3D narzędzia SUDPLAN, który stanowi najbardziej wymagającą część systemu zarządzania scenariuszami SUDPLAN (SMS) jest obecnie publicznie dostępny do testowania. Jest on w stanie obsługiwać wizualizację danych/wyników SUDPLAN w geograficznym kontekście 3D. Wykorzystując zestaw narzędzi dla programistów (SDK) World Wind, łączy system informacji geograficznej (GIS) z wynikami wizualizacji i symulacji. Typy danych obsługiwane przez komponent 3D SUDPLAN obejmują od danych 1D (np. pomiary georeferencyjne opadów) po czasowe zestawy danych 3D (np. szeregi czasowe 3D zanieczyszczenia powietrza).Więcej informacji: SUDPLAN: http://www.smhi.se/sudplan Szwedzki Instytut Meteorologiczno-Hydrologiczny: http://www.smhi.se/en

Kraje

Austria, Czechy, Niemcy, Szwecja

Powiązane artykuły