Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

TIK - skoordynowane zaproszenie UE-Brazylia

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pt. "TIK - skoordynowane zaproszenie UE-Brazylia" (ICT - EU Brazil Coordinated Call), które stanowi element Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Zaproszenie w ramach programu prac TIK ma wspierać konkurencyjność e...

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pt. "TIK - skoordynowane zaproszenie UE-Brazylia" (ICT - EU Brazil Coordinated Call), które stanowi element Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Zaproszenie w ramach programu prac TIK ma wspierać konkurencyjność europejską, a także zajmować się zagadnieniami, które są przedmiotem wspólnego z Brazylią zainteresowania, przynosząc w ten sposób obopólne korzyści. Dokument obejmuje cztery tematy: przetwarzanie w chmurze na potrzeby nauki, inteligentne usługi i aplikacje na rzecz inteligentniejszego społeczeństwa, zrównoważone technologie na rzecz inteligentniejszego społeczeństwa i wreszcie zastosowania i usługi hybrydowej emisji-szerokopasmowej TV. Komisja Europejska nastawiona jest na projekty badawcze o małej i średniej skali (STREP). Dofinansowanie uzyska jeden wniosek w każdym temacie.