Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zaproszenie do składania wniosków pt. "Noc Naukowców"

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pt. "Noc Naukowców" w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Odbywająca się rok rocznie od 2005 r. Noc Naukowców odnotowuje coraz większy sukces i oddziaływanie, zarówno pod względem liczby osób, do których d...

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pt. "Noc Naukowców" w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Odbywająca się rok rocznie od 2005 r. Noc Naukowców odnotowuje coraz większy sukces i oddziaływanie, zarówno pod względem liczby osób, do których dociera, jak i korzyści dla programu Działania Marie Curie. Głównym celem wydarzenia jest skrócenie dystansu między naukowcami a szeroką publicznością, zwiększając przez to ich rolę w głównym nurcie społeczeństwa. Dysponując budżetem w wysokości 4 mln EUR, zaproszenie do składania wniosków umożliwi większą spójność między różnymi wspieranymi działaniami, ich skalą, docelową publicznością i przekazywanymi komunikatami.