Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zaproszenie do składania wniosków w zakresie wsparcia strategii monitorowania i oceny ERBN (aspekty genderowe)

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w zakresie wsparcia strategii monitorowania i oceny ERBN (aspekty genderowe) w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Zaproszenie będzie dofinansowywać działania ukierunkowane na koordynację lub wsparcie dzia...

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w zakresie wsparcia strategii monitorowania i oceny ERBN (aspekty genderowe) w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Zaproszenie będzie dofinansowywać działania ukierunkowane na koordynację lub wsparcie działań i strategii badawczych (sieciowanie, wymiany, transnarodowy dostęp do infrastruktur, badania, konferencje itd.). Wszyscy kandydaci powinni opierać swoje działania na praktykach i procesach ERBN w kontekście gender mainstreaming, zwłaszcza w czasie składania wniosków i oceny przez niezależnych ekspertów.