Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zaproszenie do składania wniosków o granty integracyjne Marie Curie na rzecz rozwoju kariery (CIG)

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków o granty integracyjne Marie Curie na rzecz rozwoju kariery (CIG) w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Celem zaproszenia jest umocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) i przeciwdziałanie "drenażo...

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków o granty integracyjne Marie Curie na rzecz rozwoju kariery (CIG) w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Celem zaproszenia jest umocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) i przeciwdziałanie "drenażowi mózgów" z Europy do krajów trzecich. Zachęca ono naukowców do osiadania w jednym z państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych, co ma znacząco poprawić szanse wnioskodawców na długofalową integrację. O wsparcie finansowe starać się mogą naukowcy ze wszystkich dziedzin badań i rozwoju technologicznego objętych traktatem UE.