Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Najnowsze odkrycia dotyczące ewolucji molekularnej

Zespół naukowców badających wpływ długofalowej ewolucji molekularnej (badania DNA, RNA i białek) dokonali odkryć, które sugerują, że większość podstawień aminokwasowych przynosi odmienne skutki wydolnościowe u różnych gatunków. To ważny przełom, gdyż przynosi dowód na to, że t...

Zespół naukowców badających wpływ długofalowej ewolucji molekularnej (badania DNA, RNA i białek) dokonali odkryć, które sugerują, że większość podstawień aminokwasowych przynosi odmienne skutki wydolnościowe u różnych gatunków. To ważny przełom, gdyż przynosi dowód na to, że tło genetyczne determinuje, czy modyfikacja, która jest głównym czynnikiem regulującym ewolucję na poziomie białkowym, jest korzystna, szkodliwa czy też nieistotna. Prace uzyskały wsparcie z grantów hiszpańskiego Ministerstwa Nauki i Innowacji oraz z unijnego projektu Quantomics (Od sekwencji do konsekwencji - narzędzia do wykorzystywania genomów inwentarza żywego), realizowanego w ramach tematu "Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Odkrycia opublikowano w czasopiśmie naukowym Nature. Zespół naukowców pracował pod kierunkiem profesora Fyodora Kondrashova, kierownika grupy Genomiki Ewolucyjnej w Centrum Regulacji Genomicznej w Barcelonie, Hiszpania. Wykorzystując komputery w większości swoich prac, profesor analizuje ogromne ilości danych doświadczalnych, aby przekonać się, jak powstają różne wersje genów. Bada genomy organizmów, od ryb, przez ptaki, po ludzi w celu przestudiowania szybkości, skutków i mechanizmów wariancji oraz ewolucji genów. W toku wcześniejszych badań odkrył, że mutacje wywołujące chorobę w jednym typie organizmów mogą być nieszkodliwe w innym i obecnie stara się odkryć szczegóły molekularne leżące u podstaw tych różnic. Większość naukowców zakłada, że w perspektywie krótkoterminowej posiadanie dwóch identycznych kopii genu nie ma wpływu na biologię organizmu. Aczkolwiek profesor Kondrashov był zawsze przekonany, że istnieje znacznie większe prawdopodobieństwo dobroczynności lub szkodliwości duplikacji dla organizmu. Potwierdzenie tej teorii przyniosły najnowsze badania, w ramach których naukowcy przestudiowali wiele wyrównań co najmniej 1.000 ortologów (różnych genów) z 16 białkami pozyskanymi od gatunków o zróżnicowanym pochodzeniu ewolucyjnym. Badanie czynników determinujących tempo i tryb ewolucji molekularnej znajduje się niezmiennie na pierwszym planie biologii ewolucyjnej. Wiele prac badawczych skupiło się na roli selekcji w stosunku do dryfu genetycznego w fiksacji podstawień aminokwasowych. Naukowcy mają teraz pewność, że zarówno selekcja, jak i dryf genetyczny, mają swój udział w istotnej części podstawień aminokwasowych w toku ewolucji. Badania nad ewolucją molekularną nie są nowym obszarem nauki. Pierwsze próby miały miejsce na początku XX w. wraz z pojawieniem się "biochemii porównawczej". Jednak ewolucja molekularna jako taka wyodrębniła się dopiero w latach 60. i 70. XX w. w następstwie pojawienia się biologii molekularnej. Z końcem lat 70. XX w. sekwencjonowanie kwasu nukleinowego umożliwiło ewolucji molekularnej wyjście poza białka do zachowanych w wysokim stopniu rybosomalnych sekwencji RNA - podstawy rekonceptualizacji wczesnej historii życia.Więcej informacji: Nature - International Weekly Journal of Science: http://www.nature.com/nature/journal/v490/n7421/full/nature11510.html Centrum Regulacji Genomicznej: http://www.crg.es/ Europejska Organizacja Biologii Molekularnej: http://www.embo.org/

Kraje

Hiszpania