Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Młodzi wyjaśniają w konkursie o Pokojowej Nagrodzie Nobla, czym jest dla nich pokój

Aby uczcić przyznanie Unii Europejskiej tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla, zostanie ogłoszony skłaniający do myślenia konkurs dla osób w wieku od 8 do 24 lat. Nagrodą dla czterech zwycięzców będzie zaproszenie na ceremonię wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla 2012 w Oslo. Kon...

Aby uczcić przyznanie Unii Europejskiej tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla, zostanie ogłoszony skłaniający do myślenia konkurs dla osób w wieku od 8 do 24 lat. Nagrodą dla czterech zwycięzców będzie zaproszenie na ceremonię wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla 2012 w Oslo. Konkurs zasadza się na pytaniu: "Peace, Europe, Future: a co dla Ciebie oznacza pokój w Europie?" Dzieci z przedziału wiekowego 8 - 12 lat mogą się wypowiadać w formie rysunku, a młodzi ludzie w wieku 13 - 24 lata mogą przedstawić swoje przemyślenia w krótkim tekście (maksymalnie 120 znaków) w jednym z 23 języków urzędowych UE. Czterech zwycięzców zostanie zaproszonych przez przewodniczących Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego do wejścia w skład oficjalnej delegacji UE, która pojedzie do Oslo w Norwegii, aby odebrać tegoroczną Pokojową Nagrodę Nobla. Partnerem konkursu jest Europejskie Forum Młodzieży. Ogłaszając konkurs Przewodniczący Van Rompuy, Przewodniczący Barroso i Przewodniczący Schulz oznajmili: "Pokojowa Nagroda Nobla 2012 jest nie tylko wyrazem uznania dla minionych osiągnięć Unii Europejskiej, bowiem wybiega również w przyszłość. Nasze zadanie nieustannie polega na inspirowaniu kolejnego pokolenia Europejczyków. Z tego względu chcemy, aby młodzi Europejczycy, którzy odziedziczą kontynent pokoju i będą ponosić odpowiedzialność za przyszłość Europy, towarzyszyli nam w Oslo". Peter Matjašic, przewodniczący Europejskiego Forum Młodzieży dodał: "Pokojowa Nagroda Nobla to okazja, aby przypomnieć sobie, jak ważne jest zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego i obywateli UE, zwłaszcza młodych ludzi, w utrzymywanie pokoju na kontynencie. Aktywni młodzi ludzie byli siłą napędową łączącej się Europy, a silna młodzież europejska to warunek wstępny kontynuacji pokojowego rozwoju w kierunku zjednoczonej Europy". Unia Europejska jest laureatem tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla w uznaniu jej roli w transformacji większej części Europy z kontynentu ogarniętego wojną w kontynent pokoju. To, co rozpoczęło się jako unia czysto gospodarcza, ewoluowało w sześćdziesięcioletnią organizację rozciągającą się na różne obszary polityki, od pomocy rozwojowej, po środowisko i badania naukowe. Konkurs zostanie otwarty 25 listopada o północy czasu środkowoeuropejskiego (CET). Europejskie Forum Młodzieży przeprowadzi wstępną selekcję 16 najlepszych zgłoszeń w każdej kategorii wiekowej (8 - 12, 13 - 17 i 18 - 24 lata). Następnie jury wybierze spośród nich trzech zwycięzców (po jednym w każdej kategorii wiekowej), którzy wyruszą w podróż do Oslo. Szesnaście najlepszych zgłoszeń w kategorii wiekowej 18 - 24 lat zostanie umieszczonych na portalu Facebook, gdzie będzie można oddać na nie swój głos. Kandydat, który otrzyma najwięcej głosów, również zostanie zaproszony do Oslo. Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone w pierwszym tygodniu grudnia. Zwycięzcy wezmą udział 10 grudnia w oficjalnej ceremonii oraz 11 grudnia w koncercie z okazji przyznania Pokojowej Nagrody Nobla.Więcej informacji: Love the Future: http://www.peaceuropefuture.eu

Powiązane artykuły