Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Popularna w całej Europie medycyna komplementarna

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w kilku krajach europejskich wskazały na wysokie zapotrzebowanie na medycynę komplementarną i alternatywną (CAM), gdyż coraz większą liczba obywateli poszukuje takiej pomocy w związku ze schorzeniami, z którymi w ich odczuciu nie radzi...

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w kilku krajach europejskich wskazały na wysokie zapotrzebowanie na medycynę komplementarną i alternatywną (CAM), gdyż coraz większą liczba obywateli poszukuje takiej pomocy w związku ze schorzeniami, z którymi w ich odczuciu nie radzi sobie tradycyjna terapia. Aż połowa ankietowanych korzysta z alternatywnej opieki zdrowotnej. Komisja Europejska szacuje, że wydatki konsumentów na CAM sięgają obecnie 100 mln EUR. Na dzień dzisiejszy zarejestrowanych jest ponad 150.000 lekarzy z dodatkowym certyfikatem CAM. Niemniej, jeżeli chodzi o poradę w sprawie CAM, to ustalono, że w krajach takich jak Irlandia, Izrael, Norwegia, Turcja i Wlk. Brytania obywatele zwracają się o opinię raczej do swoich przyjaciół i rodziny niż do profesjonalistów. Wymiana informacji w sieciach społecznościowych jest postrzegana jako istotny element stosowania CAM, zwłaszcza że osobiste doświadczenia obywateli wydają się mieć wpływ na rozpoczęcie i później ponowne wykorzystanie medycyny alternatywnej. Do takiego wniosku prowadzą wyniki jednej z prac badawczych przeprowadzonych w dziewięciu krajach europejskich. Trend postaw wobec CAM kształtowany przez osobiste doświadczenie zaobserwowano również w profesjach biomedycznych i wśród adeptów takich specjalizacji. W Europie jest ponad 180.000 zarejestrowanych i certyfikowanych, niemedycznych specjalistów CAM. To daje 65 świadczeniodawców CAM na 100.000 mieszkańców w porównaniu do 95 lekarzy medycyny ogólnej na 100.000 mieszkańców w UE. Aczkolwiek przepisy i edukacja w zakresie CAM są odmienne w każdym z 39 badanych krajów europejskich. Wypowiadając się na konferencji zamykającej Europejską sieć badawczą nad medycyną komplementarną i alternatywną (CAMbrella), profesor Vinjar Fonnebo, dyrektor Instytutu Norweskiego Badań nad CAM przy Uniwersytecie w Tromsø, stwierdził: "Obecny chaos regulacyjny i edukacyjny w zakresie świadczeń CAM uniemożliwia zapewnienie przez profesjonalistów z branży opieki medycznej bezpieczeństwa pacjentom i klientom". Ten komentarz został wygłoszony po trzech latach badań, których wyniki pokazały, że CAM to zaniedbany obszar badań i wiedzy, inny w każdym kraju. Ujawniono w szczególności, że Europa pozostaje w tyle za Ameryką Północą, Azją i Australią pod względem podejścia do CAM. To podkreśla potrzebę centralizacji i koordynacji działań w celu pogłębienia wiedzy w tej dziedzinie. Ponadto naukowcy podkreślili w czasie konferencji potrzebę skoordynowanego podejścia europejskiego poprzez zaprezentowanie strategii europejskich badań nad CAM. Profesor Jarle Aarbakke, rektor Uniwersytetu w Tromsø, jest przekonany, że kluczem są badania naukowe: "CAM nie jest częścią medycyny, która jest wykładana i nauczana na europejskich uczelniach, jest niemniej wykorzystywana przez dużą liczbę pacjentów i świadczeniodawców w całej Europie, zatem [lepiej byłoby] gdybyśmy wiedzieli o niej więcej". Profesor Benno Brinkhaus, który prowadził konferencję, podsumował: "Jeżeli CAM ma być wykorzystywana jako element rozwiązania problemów opieki zdrowotnej, w obliczu których staniemy w 2020 r., decydujące znaczenie ma uzyskanie wiarygodnych informacji o jej kosztach, bezpieczeństwie i skuteczności w realnym kontekście. Wizja CAMbrella to podstawa oparta na dowodach, która umożliwia europejskim obywatelom i decydentom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących CAM".Więcej informacji: CAMbrella http://www.cambrella.eu/home.php Alliance for Natural Health http://anh-europe.org/campaigns-background