Skip to main content

Low Cost Onshore Power Supply

Article Category

Article available in the folowing languages:

Statki zasilane ekologiczną energią w doku

Duńska firma inżynieryjna PowerCon zaprezentowała konkurencyjny cenowo system, który zasila statki na nabrzeżu. System będzie dostarczał energię elektryczną do statków wycieczkowych wszystkich rozmiarów i o dowolnej konstrukcji systemów elektrycznych, umożliwiając wyłączenie ich silników i zmniejszenie ilości zanieczyszczeń podczas postoju.

Transport i mobilność
Energia

Obecnie porty rzadko są wyposażone w urządzenia do zasilania statków prądem z nabrzeża, a statki zazwyczaj nie mają możliwości odbioru energii elektrycznej w taki sposób. Zazwyczaj energia potrzebna do cumowania jest generowana przez własne silniki pomocnicze statków, które napędzają prądnicę. Podczas wytwarzania prądu silnik pomocniczy zużywa olej napędowy lub ciężki, ale również generuje toksyczne gazy spalinowe, hałas i drgania. Zasilanie elektryczne statków z lądu (ang. Onshore Power Supply, OPS) może odegrać kluczową rolę w poprawie lokalnej jakości powietrza i ograniczeniu zanieczyszczenia hałasem w portach, przy jednoczesnym ograniczeniu zniszczeń spowodowanych zmianą klimatu. Pomimo wyraźnych korzyści dla środowiska naturalnego, wdrażanie OPS w sektorze morskim przebiega jak dotąd powoli. Niekorzystne prawodawstwo UE Pierwsze europejskie zalecenia dotyczące poprawy jakości powietrza w portach za pomocą OPS pochodzą z 2007 r. „Do tamtego czasu energia elektryczna wytwarzana ze spalania paliwa bunkrowego była zwolniona z podatku. Co więcej, kiedy statki cumujące przy nabrzeżu podłączały się do systemu zasilania elektrycznego, musiały płacić podatki nakładane na energię elektryczną”, wyjaśnia Peter Castberg Knudsen, współwłaściciel firmy, na stronie PowerCon. Sytuacja całkowicie się zmieniła, kiedy dyrektywa w sprawie opodatkowania energii zrównała wykorzystanie energii elektrycznej pobieranej z lądu z energią elektryczną wytwarzaną poprzez spalanie na pokładzie statków zwolnionego z podatku paliwa bunkrowego. „Zużycie mocy dodatkowej przez statki wycieczkowe na nabrzeżu sięga nawet 16 MW. Jest to porównywalne ze zużyciem prądu w małym europejskim mieście liczącym 10 000 mieszkańców”, zauważa Castberg Knudsen. „Badania szacują, że gdyby wszystkie statki pełnomorskie i śródlądowe w europejskich portach w 2020 r. wykorzystywały energię pobieraną z lądu do pokrycia zapotrzebowania na energię w miejscu postoju, zużywałyby 3 543 GWh rocznie. Odpowiada to 0,1 % zużycia energii elektrycznej w całej Europie w 2012 r.”. Zmienne częstotliwości elektryczne Większość statków wycieczkowych ma inne napięcie elektryczne i częstotliwość w porównaniu ze standardową siecią elektroenergetyczną. Zazwyczaj są wyposażone w pokładowe systemy elektryczne o częstotliwości 60 Hz. Inne systemy nabrzeżne wymagają zastosowania drogich przetwornic, aby przystosować się do statków pracujących z częstotliwością 50 Hz. Technologia, którą trzeba zastosować zarówno na pokładzie, jak i na lądzie, jest kosztowna. Dzięki finansowaniu przez UE projektu LoCOPS, firma PowerCon pokonała tę barierę. „System LoCOPS można przyrównać do dużego i skomplikowanego gniazda zasilania, które przekształca częstotliwość i poziom napięcia w taki sposób, aby odpowiadały charakterystyce statku”, wyjaśnia Castberg Knudsen. Nowo opracowany system OPS spełnia wymagania międzynarodowych norm IEC/ISO/IEEE 80005-1 (połączenie kablowe pomiędzy nabrzeżem a statkiem po stronie średniego napięcia). Napięcia 6,6 i 11 kV są dostarczane w zakresach 50 i 60 herców. Nowością tego nowego kompaktowego systemu jest fakt, że został on zaadaptowany z systemu energii odnawialnej stosowanego w turbinach wiatrowych. Dzięki temu jest on niezwykle opłacalny w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami. Kolejne kroki Osiągnięcie konkurencyjnych cen ekologicznej energii elektrycznej dostarczanej dużym statkom, takim jak statki wycieczkowe, wpisuje się w cele dotyczące zrównoważonego rozwoju. „W ciągu ostatnich 20 lat osiągnięto znaczny postęp w opracowywaniu i komercjalizacji elektroniki mocy. Trend ten powinien utrzymać się dzięki coraz bardziej konkurencyjnym cenom i coraz bardziej wydajnym systemom”, podsumowuje Castberg Knudsen.

Słowa kluczowe

LoCOPS, zasilanie elektryczne statków z lądu (OPS), statek wycieczkowy, napięcie, PowerCon, częstotliwość, energia elektryczna pobierana z lądu, turbiny wiatrowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania