Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Nowy pułap mobilności powietrznej w miastach

Nadszedł czas, by myśląc o mobilności miejskiej przestać ograniczać się do samochodów, pociągów i autobusów – jej przyszłość to transport powietrzny. Tak więc gdy znowu utkniesz w korku, spójrz w niebo.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Latające samochody można było dotychczas spotkać jedynie w opowieściach science fiction, ale zespół finansowanego przez UE projektu AMU-LED opracowuje teraz wersję, która ma trafić do faktycznego użytku. Początki wydają się obiecujące. Naukowcy wykazali ostatnio, że U-space ma potencjał, by stać się podstawą mobilności powietrznej w miastach (UAM), przeprowadzając kilka symulacji i lotów w scenariuszach miejskich. Rozpoczęty w 2021 roku 2-letni projekt ma pozwolić na opracowanie kompleksowej koncepcji operacyjnej i zdefiniowanie miejskich misji powietrznych. Jego ogólnym założeniem jest określenie, udoskonalenie i usystematyzowanie UAM jako sektora biznesowego, przy jednoczesnym zadbaniu o jego trwałość i interoperacyjność w ramach U-space. U-space to zbiór konkretnych usług i procedur mających na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego dostępu do przestrzeni powietrznej dla dużej liczby bezzałogowych statków powietrznych potocznie określanych mianem dronów. Projekt AMU-LED jest elementem unijnego programu „Horyzont 2020” realizowanym w ramach wspólnego przedsięwzięcia SESAR. Zakłada on przeprowadzenie na dużą skalę demonstracji usług UAM za pomocą pojazdów powietrznych oraz bezpieczną integrację różnych typów operacji bezzałogowych systemów powietrznych (UAS) w środowiskach miejskich, aby przyczynić się do przekształcenia miast w taki sposób, aby stały się bardziej zrównoważone i inteligentne.

Udane loty próbne

Pokazowe loty zostały wykonane przez partnera projektu AMU-LED, firmę EHang, za pomocą jej autonomicznego pojazdu powietrznego (AAV) EH216 w Hiszpanii w październiku 2022 roku. Jak czytamy w opublikowanym przez firmę komunikacie prasowym, demonstracje te przebiegły pomyślnie. „Demonstracyjne loty EH216 zostały przeprowadzone w Centrum Badań Powietrznych Rozas ("CIAR") hiszpańskiego Narodowego Instytutu Technologii Lotniczych w Lugo w hiszpańskim regionie Galicji. Demonstracje te pozwoliły na zweryfikowanie i zatwierdzenie koncepcji operacyjnych UAM (ConOps), w celu skutecznej realizacji celów projektu AMU-LED”. Loty demonstracyjne zostały przeprowadzone w sposób bezpieczny i efektywny w ramach różnych symulowanych scenariuszy. Uwzględniały one obecność innych UAS w okolicznej przestrzeni powietrznej oraz udane wdrożenie procedur zarządzania konfliktami podczas lotu i podejścia do lądowania na vertiporcie. „Demonstracje lotów EH216 mają ogromne znaczenie dla projektu AMU-LED i przyczyniają się do rozwoju UAM i U-space w Europie”, komentuje Victoria Jing Xiang, dyrektor operacyjny firmy EHang na Europę i Amerykę Łacińską. „Dzięki lotom demonstracyjnym EH216 EHang z dumą wnosi wkład w innowacyjne wdrożenia systemów bezpiecznego, zrównoważonego i wydajnego transportu powietrznego dla wszystkich przy pomocy naszych najnowocześniejszych technologii AAV”. EHang współpracowała ze światowej sławy podmiotami z sektora UAM, do których należą instytuty badawcze w dziedzinie lotnictwa i kosmonautyki, uniwersytety, UAS oraz producenci i operatorzy eVTOL, a także dostawcy usług nawigacji lotniczej i U-space. Wszystkim im przyświeca wspólny cel, jakim jest rozwój bezpiecznego i zrównoważonego środowiska UAM, które będzie interoperacyjne w ramach struktury U-space. Dzięki współpracy z takimi partnerami zespół AMU-LED (Air Mobility Urban - Large Experimental Demonstrations) będzie badał granice technologii transportu powietrznego, aby stały się kluczowym elementem inteligentnych miast przyszłości. Więcej informacji: strona projektu AMU-LED

Słowa kluczowe

AMU-LED, mobilność powietrzna, mobilność powietrzna w miastach, UAM, U-space, powietrzne, dron, bezzałogowy system powietrzny

Powiązane artykuły