Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Izrael weźmie udział w programie Horyzont 2020

Pomiędzy Izraelem a UE wypracowane zostało rozstrzygające porozumienie, gwarantujące temu pierwszemu kwalifikowalność do dofinansowania z programu Horyzont 2020. Po miesiącach intensywnych negocjacji Izrael ostatecznie zaakceptował warunki UE, zgodnie z którymi uczestnicy prow...

Pomiędzy Izraelem a UE wypracowane zostało rozstrzygające porozumienie, gwarantujące temu pierwszemu kwalifikowalność do dofinansowania z programu Horyzont 2020. Po miesiącach intensywnych negocjacji Izrael ostatecznie zaakceptował warunki UE, zgodnie z którymi uczestnicy prowadzący działalność na terenie osiedli żydowskich nie będą mogli ubiegać się o dofinansowanie. Porozumienie stanęło najpierw pod znakiem zapytania, kiedy premier Benjamin Netanyahu określił restrykcje - będące konsekwencją oświadczenia, w którym UE zapowiedziała zakaz udzielania wsparcia finansowego od 2014 r. jakiejkolwiek organizacji żydowskiej prowadzącej działalność na Zachodnim Brzegu - mianem niedopuszczalnych. Rząd Izraela zagroził, że nie weźmie udział w programie Horyzont 2020, zanim wycofał się ze swojego stanowiska w tym tygodniu. "Obydwie strony rozumieją, że ta druga ma odmienne stanowisko w sprawie polityki, ale istnieje porozumienie, co do wzajemnych korzyści ze współpracy nad zagadnieniami naukowymi i technologicznymi" - stwierdził izraelski urzędnik. Unijny zakaz finansowania grup z terytoriów okupowanych zostanie zamieszczony w aneksie do porozumienia, a Izrael doda własny aneks, w którym oświadczy, że nie uznaje nowych wytycznych. Izraelskie przedsiębiorstwa i organizacje prowadzące działalność na terenach okupowanych będą mogły ubiegać się o fundusze pod warunkiem, że środki nie przekroczą granicy sprzed 1967 r. "Porozumienie w pełni respektuje finansowe wymogi UE, wyrażając jednocześnie poszanowanie dla kwestii drażliwych politycznie dla Izraela i chroniąc jego pryncypalne stanowiska" - czytamy we wspólnym oświadczeniu Wysokiej Komisarz UE Catherine Ashton i izraelskiego Ministra Sprawiedliwości Tzipiego Livni. Budżet programu Horyzont 2020 na finansowanie badań w wysokości 70 mld EUR ma dla Izraela kluczowe znaczenie, zważywszy na obawy ministra nauki i technologii, że spór mógłby spowodować obcięcie o 40%funduszy Izraela na badania naukowe. W ramach 7PR Izrael otrzymał dofinasowanie w wysokości 634 mln EUR.Więcej informacji: Horyzont 2020 http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Kraje

Izrael