Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zdolność adaptacji sektora obrabiarek godna kameleona

Obrabiarki służą do wytwarzania przedmiotów użytkowych poprzez kształtowanie, cięcie, szlifowanie i ścinanie metalu lub innych materiałów. Ich racjonalne rozmieszczenie ma kluczowe znaczenie dla osiągania wydajności pracy, zwłaszcza w przypadku produkcji masowej. Co więcej o...

Obrabiarki służą do wytwarzania przedmiotów użytkowych poprzez kształtowanie, cięcie, szlifowanie i ścinanie metalu lub innych materiałów. Ich racjonalne rozmieszczenie ma kluczowe znaczenie dla osiągania wydajności pracy, zwłaszcza w przypadku produkcji masowej. Co więcej obrabiarki to sektor gospodarki o zasadniczym znaczeniu. Kryzys gospodarczy i zaostrzająca się konkurencja międzynarodowa doprowadziły do przyspieszonej specjalizacji. Przejawia się ona w dynamicznym rozwoju mechatroniki - połączenia technologii budowy maszyn, elektrotechniki, techniki regulacji i inżynierii komputerowej - która dąży do integrowania inteligencji ze strukturami mechanicznymi. Celem jest osiągnięcie podwyższonej wydajności i większej elastyczności. Zadanie dofinansowanego ze środków unijnych projektu CHAMELEON polegało na zapewnieniu europejskiemu przemysłowi miejsca na czele tej nowej, innowacyjnej technologii obrabiarek. Zakończony w listopadzie 2011 r. projekt zaowocował nowym podejściem do wykorzystywania aktywnych i inteligentnych urządzeń zintegrowanych z obrabiarkami na całkowicie konfigurowalnych i zdolnych do adaptacji liniach produkcyjnych. Nadrzędnym celem pod względem praktycznym było wyposażenie obrabiarek w rozmaite aktywne i inteligentne urządzenia. Urządzenia te zapewniają obrabiarce pełną zdolność adaptacji do różnych przedmiotów, sprawiając że staje się kameleonem w fabryce. Ta sama obrabiarka może na przykład posłużyć zarówno do obróbki zgrubnej twardej stali, jak i do wysokoobrotowej obróbki skrawaniem aluminium. Dotychczas potrzebne byłyby dwie odrębne obrabiarki do wykonania tych dwóch zadań. Ponadto opracowanych zostało łącznie jedenaście nowych, inteligentnych urządzeń. Wśród nich znalazły się: aktywny amortyzator eliminujący drgania, siłownik hydrauliczny do wyrównywania odkształceń w strukturze obrabiarki, magnetyczne elektrowrzeciono unoszące, układ bieżącego lokalizowania położenia narzędzia za pomocą lasera oraz układ wizyjny do automatycznego wyszukiwania odnośników na dużych częściach. Kolejne zalety to stała kontrola położenia nakładki noża oraz potencjał tych urządzeń do zwiększenia wydajności obrabiarek poprzez eliminowanie drgań i poprawę precyzji. Projekt CHAMELEON, który otrzymał łącznie 3,6 mln EUR wsparcia ze środków unijnych, pomoże Europie wyostrzyć szpicę konkurencyjnej przewagi w produkcji i utrzymać pozycję na czele technologii. Europejskie przedsiębiorstwa będą pierwszymi, które zastosują koncepcję adaptacji. Otwiera ona możliwości nie tylko przed producentami urządzeń mechanicznych, ale także przed użytkownikami końcowymi, czyli przedsiębiorstwami, które dzięki opracowanym w toku projektu urządzeniom, będą w stanie poszerzyć zakres swoich operacji produkcyjnych. Wyniki końcowe już zostały wykorzystane w dwóch obrabiarkach. Większość urządzeń znajduje się obecnie na etapie procesu przemysłowego, a wypracowane innowacje mają być stopniowo wprowadzane do europejskiej bazy przemysłowej.Więcej informacji: CHAMELEON http://www.chameleonproject.eu/ Karta informacji o projekcie:

Kraje

Hiszpania

Powiązane artykuły

Nowe produkty i technologie

12 Lipca 2016