Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zacieśnianie współpracy między nauczycielami przedmiotów ścisłych

Kariera w nauce, technologii, inżynierii czy matematyce (STEM) może oznaczać ekscytujące możliwości i wyzwania. Jednak młodzi Europejczycy niechętnie podchodzą do przedmiotów ścisłych, co pokazuje obserwowany obecnie około 10% spadek liczby absolwentów STEM. Nasza młodzież tra...

Kariera w nauce, technologii, inżynierii czy matematyce (STEM) może oznaczać ekscytujące możliwości i wyzwania. Jednak młodzi Europejczycy niechętnie podchodzą do przedmiotów ścisłych, co pokazuje obserwowany obecnie około 10% spadek liczby absolwentów STEM. Nasza młodzież traci możliwości zatrudnienia, a UE zaprzepaszcza szanse na utalentowanych przyszłych naukowców. SCIENTIX - przestrzeń współpracy nauczycieli przedmiotów ścisłych - ma posłużyć do wypracowania sposobów uporania się z tym problemem poprzez budowanie europejskiej społeczności na rzecz nauczania przedmiotów ścisłych jako wsparcia dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich, którzy na co dzień mają możliwość wpływania na niechętnych przedmiotom ścisłym młodych uczniów. Od 2009 r. podejmowane są w ramach projektu działania propagujące i wspomagające współpracę na szczeblu europejskim wśród nauczycieli STEM poprzez ułatwianie systematycznego rozpowszechniania i wymiany specjalistycznej wiedzy oraz najlepszych praktyk w nauczaniu przedmiotów ścisłych. W ciągu pierwszych sześciu lat udało się zgromadzić 200 projektów nauczania przedmiotów ścisłych finansowanych ze środków publicznych oraz 1.000 materiałów dydaktycznych STEM dla nauczycieli i uczniów. Od projektów botanicznych w szkołach podstawowych po inicjatywy ICT dla innowacyjnych nauczycieli przedmiotów ścisłych, baza danych projektów oferuje europejskim nauczycielom potężny zbiór angażujących i inspirujących ćwiczeń. W swoim szóstym roku realizacji SCIENTIX bazuje na tym imponującym banku wiedzy online, by rozszerzyć działalność na skalę krajową. Powstaje sieć krajowych punktów kontaktowych (KPK) w 30 krajach europejskich w celu ułatwiania kontaktów między nauczycielami STEM, organizowania warsztatów krajowych, seminariów internetowych i giełd kooperacyjnych. Podczas gdy projekty, takie jak finansowany ze środków 7PR INGENIOUS, mają zgromadzić przedstawicieli branży i nauczycieli STEM, SCIENTIX tworzy przestrzeń całkowicie zarezerwowaną dla nauczycieli. Wypowiadając się na temat tego nowego etapu realizacji projektu, przedstawiciel SCIENTIX zauważa: „Projekt SCIENTIX wchodzi obecnie w nową fazę. Nacisk zostanie przeniesiony bardziej w kierunku nauczycieli, którzy stanowią siłę napędową projektu. Najważniejszą innowacją jest z pewnością nowo powstała sieć krajowych punktów kontaktowych SCIENTIX, aczkolwiek poszerzyliśmy także znacznie nasz panel nauczycieli, w skład którego wchodzi obecnie 90 przedstawicieli z całej Europy”. Marc Durando, dyrektor wykonawczy European Schoolnet, który kieruje projektem SCIENTIX, dodaje: „Ostatecznym celem jest zainspirowanie młodych ludzi do nauki i kontynuowania kariery w STEM. Aczkolwiek najpierw musimy wpłynąć na zmianę w strategii i praktyce nauczania STEM. Jesteśmy przekonani, że SCIENTIX doskonale nadaje się do tego zadania”.Więcej informacji: SCIENTIX http://www.scientix.eu/web/guest Karta informacji o projekcie:

Kraje

Belgia

Powiązane artykuły