European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Nowy projekt unijny ma reintrodukować rośliny strączkowe na europejskie pola

Fasola, groszek i soczewica określane mianem roślin strączkowych są dla ludzi i zwierząt bogatym źródłem białka. Jednak mimo wielu zalet, od 40 lat areał ich upraw w Europie stale się kurczy. Około 70% naszego zapotrzebowania na produkty wysokobiałkowe wykorzystywane w paszach...

Fasola, groszek i soczewica określane mianem roślin strączkowych są dla ludzi i zwierząt bogatym źródłem białka. Jednak mimo wielu zalet, od 40 lat areał ich upraw w Europie stale się kurczy. Około 70% naszego zapotrzebowania na produkty wysokobiałkowe wykorzystywane w paszach pokrywa import, co będzie mieć coraz większe znaczenie geopolityczne ze względu na nieustanny wzrost cen białka na świecie. Projekt LEGATO (LEGumes for the Agriculture of Tomorrow), który rozpoczyna się na początku marca, ma uporać się z tym problemem poprzez podniesienie konkurencyjności europejskich roślin strączkowych i rozszerzenie ich zrównoważonego, ponownego wprowadzenia do naszych systemów upraw. W ramach projektu LEGATO 17 instytucji badawczych oraz 10 przedsiębiorstw i towarzystw branżowych z 12 państw europejskich skoncentruje się na metodach hodowli i gospodarowania głównymi roślinami strączkowymi uprawianymi w Europie: groszkiem i bobem. Prowadzone prace mają ostatecznie doprowadzić do zwiększenia upraw roślin strączkowych w Europie, w której obecnie zajmują niecałe 2% gruntów uprawnych, gdzie dla porównania w Chinach i obu Amerykach odsetek ten przekracza 10%. Partnerzy LEGATO wykorzystają obszerne zasoby genomiczne, które zostały niedawno udostępnione, między innymi populacje mutantów, populacje mapujące, markery molekularne i atlasy ekspresji genów w celu identyfikacji genów kandydatów, aby umożliwić istotny postęp w stosowaniu selekcji wspomaganej markerami w hodowli roślin strączkowych. Opłacalność opracowanych metod zostanie poddana ocenie na podstawie próbnych hodowli roślin. Zespół oprze się na wiedzy z zakresu fizjologii roślin i interakcji organizmów symbiotycznych roślin strączkowych zdobytej w ramach serii wcześniejszych projektów unijnych, w szczególności GLIP (Grain Legumes Integrated Project). Członek zespołu LEGATO zauważa: „Mimo wcześniejszych postępów, wpływ [dotychczasowych projektów] był ograniczony z powodu braku transferu technologii i specjalistycznej wiedzy od zamknięcia GLIP i powiązanej z nim platformy transferu technologii (GL-TTP). Zamierzamy wykorzystać okazję do informowania o wypracowanej wiedzy i do jej lepszego zastosowania”. Zespół LEGATO podejmie także nowe wyzwania. „Postanowiliśmy zająć się z pojawiającymi się szkodnikami i chorobami stwarzającymi zagrożenie w hodowli roślin strączkowych w rolnictwie niskonakładowym, z których część nie została jeszcze dotychczas gruntownie zanalizowana”. Zespół LEGATO ma nadzieję, że jego prace przyniosą korzyści zarówno konsumentom, jak i rolnikom, stanowczo wspomagając transfer materiałów i specjalistycznej wiedzy wygenerowanej w toku projektu na rzecz całego wachlarza interesariuszy za pośrednictwem sieci i forum. Partnerzy mają nadzieję na szerszą popularyzację za pośrednictwem programu rozpowszechniania we wszelkiego typu mediach, np. w witrynach internetowych, broszurach i na warsztatach. Rośliny strączkowe są niezwykle ważne dla długofalowego zrównoważenia rolnictwa europejskiego. Ich wyjątkowa zdolność do wiązania azotu atmosferycznego oznacza, że nie potrzebują nawozów azotowych w czasie uprawy, a ich dywersyfikujące oddziaływanie obniża zapotrzebowanie na pestycydy. To z kolei obniża koszty po stronie rolników i zmniejsza stres, jakiemu poddawana jest gleba, umożliwiając ostatecznie roślinom strączkowym odgrywanie kluczowej roli w łagodzeniu niekorzystnych skutków produkcji rolnej. Rośliny strączkowe są także cennym i zdrowym źródłem białka, a ich nasiona są bogate w skrobię wolno trawioną, cukry rozpuszczalne, błonnik, minerały i witaminy.Więcej informacji: LEGATO http://www.legato-fp7.eu/

Kraje

Francja

Powiązane artykuły