Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Pionierski program UE na tropie poziomu zanieczyszczeń w owocach morza

Zanieczyszczenie oceanów oraz zmiany klimatu wywołały obawy nie tylko o stan środowiska morskiego, ale także o skutki dla bezpieczeństwa owoców morza i zdrowia publicznego. W kontekście światowego rynku owoców morza, europejska wartość dodana polega na oferowaniu konsumentom p...

Zanieczyszczenie oceanów oraz zmiany klimatu wywołały obawy nie tylko o stan środowiska morskiego, ale także o skutki dla bezpieczeństwa owoców morza i zdrowia publicznego. W kontekście światowego rynku owoców morza, europejska wartość dodana polega na oferowaniu konsumentom produktów, które są bezpieczne i odznaczają się wysoką jakością. Mając powyższe na uwadze, w lutym 2013 r. rozpoczęła się realizacja wartego 5 mln EUR projektu ECSAFESEAFOOD (Priority environmental contaminants in seafood: safety assessment, impact and public perception). Celem jest ocena bezpieczeństwa owoców morza w odniesieniu do zanieczyszczeń priorytetowych występujących w nich w następstwie zanieczyszczenia środowiska oraz ewaluacja ich oddziaływania na zdrowie publiczne. Przegląd postępu prac w ciągu pierwszych 12 miesięcy realizacji tego czteroletniego, pionierskiego projektu został przeprowadzony na niedawnym spotkaniu koordynacyjnym w Sant Carles de la Ràpita, Hiszpania. W dwudniowym spotkaniu wzięli udział członkowie konsorcjum projektowego, w skład którego wchodzą eksperci z szerokiego zakresu dyscyplin naukowych powiązanych z bromatologią, między innymi ekotoksykologii, biochemii i jakości owoców morza. W minionym roku partnerzy projektu pracowali nad określeniem podstawowych, dostępnych metodologii analizy zanieczyszczeń priorytetowych i ich oddziaływania na owoce morza. Każda z tych metod wymaga odrębnego protokołu pobierania próbek i starannej koordynacji. Pośród innych podjętych działań znalazł się sondaż konsumencki, który miał pomóc partnerom w poznaniu preferencji i obaw konsumentów co do bezpieczeństwa owoców morza. Isabelle Sioen z Uniwersytetu w Gandawie powiedziała: „W ramach sondażu zebraliśmy niemal 3.000 ankiet w Irlandii, Belgii, Włoszech, Portugalii i Hiszpanii. Wyniki pomogą ustalić, jakie informacje należy upowszechniać wśród społeczeństwa, aby zredukować zagrożenia dla zdrowia publicznego wynikające ze spożycia owoców morza”. Na progu drugiego roku realizacji projektu, dwóch innych członków konsorcjum wyraziło swoje przekonanie, że badania naukowe dofinansowane z Siódmego programu ramowego Unii Europejskiej wypełnią istniejącą lukę w wiedzy i pomogą zwiększyć zaufanie konsumentów do tego sektora. Koordynator projektu, dr Antonio Marques, stwierdził: „Jestem niezwykle zadowolony z postępu prac. Zaangażowanych jest wielu naukowców, a takie spotkania koordynacyjne stwarzają dobrą okazję do zebrania wszystkich uczestników i połączenia wysiłków w dążeniu do osiągnięcia celów. Spotkania te są nadzwyczaj produktywne i umożliwiają nam dogłębniejsze omówienie wyników i zaplanowanie przyszłych działań”. Dr Marques to naukowiec z wydziału akwakultury i podnoszenia jakości owoców morza (DivAV) w Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), który koordynuje pracami konsorcjum złożonego z 18 organizacji partnerskich z 10 krajów. Z kolei Isabelle Van Borm z działu ds. żywności i dobrostanu Komisji Europejskiej zauważyła: „Projekt znajduje się w początkowej fazie i zbyt wcześnie jest na ewaluację jego wyników, niemniej mam ogromne oczekiwania. Z niecierpliwością oczekuję na wyniki projektu, bowiem przyczynią się one do zwiększenia zaufania do europejskich owoców morza”.Więcej informacji ECSAFESEAFOOD http://www.ecsafeseafood.eu Karta informacji o projekcie:

Kraje

Portugalia