Skip to main content

Assistant Buildings’ addition to Retrofit, Adopt, Cure And Develop the Actual Buildings up to zeRo energy, Activating a market for deep renovation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe rozwiązania finansowe pomagają w energooszczędnej modernizacji budynków

Europejskie domy są nieefektywne energetycznie, ale większość właścicieli niechętnie podejmuje się ich modernizacji. Nowy program finansowania oferuje zachęty, które mogą ich skłonić do przeprowadzenia remontów.

Transport i mobilność
Technologie przemysłowe

70 % budynków w Europie powstało po 1960 r. Budynki te charakteryzują się niską efektywnością energetyczną i wspólnie odpowiadają za około 40 % emisji CO2 na terenie UE. Europejskie plany dotyczące budynków o niemal zerowym zużyciu energii zakładają modernizację takich obiektów. Jednak właściciele niechętnie podchodzą do modernizacji, a renowacja budynków mieszkalnych pod kątem poprawy efektywności energetycznej stanowi mniej niż 2 % europejskiego rynku budowlanego. Głównymi przyczynami są wysokie nakłady początkowe i rzekoma nieopłacalność remontów. Te inwestycje, które są realizowane, mają długi okres zwrotu i są uważane za ryzykowne pod względem finansowym. Dotowany przez UE projekt ABRACADABRA poświęcony był problemom związanym z finansowaniem takich inwestycji. Członkowie zespołu znaleźli sposoby na skrócenie czasu zwrotu i zwiększenie zaufania ze strony inwestorów. Rozwiązania te przyczyniły się do podniesienia jakości i wartości remontowanych budynków oraz pobudziły rozwój rynku budowlanego.

Efektywna rozbudowa domów

W projekcie ABRACADABRA opracowano i zademonstrowano nową strategię renowacji, opartą na dodatkach i odnawialnych źródłach energii (ang. add-ons and renewable energy sources, AdoRES). „Oznacza to dodanie do budynku jednego lub kilku elementów, które pozwalają osiągnąć cel niemal zerowego zużycia energii oraz uzyskać efekt synergii pomiędzy starym i nowym”, mówi koordynatorka projektu, prof. nadzw. Annarita Ferrante. AdoRES może polegać na dobudowaniu elewacji, rozbudowie dachu lub wzniesieniu zupełnie nowego budynku na tej samej działce. Dodatkowe elementy elewacyjne, jak na przykład nowe oranżerie, zwiększają efektywność energetyczną, natomiast inne modyfikacje, takie jak nowe pomieszczenia, pozwalają na powiększenie budynków o energooszczędne przestrzenie, podnosząc wartość nieruchomości. Zespół udowodnił skuteczność strategii, dzięki której modyfikacje budynków mogą generować energię. Pozwala to pokryć koszty renowacji: właściciele mogą sprzedawać lub wynajmować dodatkowe przestrzenie w budynku, a kolejną korzyścią jest wzrost wartości obiektu. W ten sposób opracowana w projekcie strategia stanowi dla właścicieli zachętę do inwestowania w renowacje poprawiające efektywność energetyczną. Zespół wykazał, że strategia ta jest opłacalną inwestycją. Do nowego rozwiązania z entuzjazmem odnoszą się duże instytucje finansowe i interesariusze sektora publicznego. Osiągnięcie tego rezultatu nie było łatwe i wymagało zastosowania zrównoważonych środków kompensacji.

Polityka miejska

„Jednak w wielu przypadkach najtrudniejszą barierą do pokonania są miejskie regulacje, co nie było zresztą dla nas zaskoczeniem”, mówi prof. Ferrante. „Aby temu zaradzić, opracowaliśmy zestaw zaleceń politycznych dotyczących wdrażania strategii renowacyjnych AdoRES, które przekazaliśmy i omówiliśmy z europejskimi decydentami politycznymi i uczestnikami rynku na wszystkich szczeblach”. Projekt ABRACADABRA ostatecznie uzyskał wsparcie 53 organów publicznych. Spotkania z urzędnikami z włoskiego regionu Emilia-Romania doprowadziły również do opracowania nowych przepisów dotyczących ograniczenia ekspansji obszarów miejskich na grunty rolne. UE dąży do wyeliminowania tego zjawiska do 2030 roku. Uczeni opracowali zestaw trzech narzędzi, które zostały przetestowane i zweryfikowane w oparciu o około 60 studiów przypadku, na podstawie których przygotowano ostateczne wersje. Pierwsze z nich to zestaw narzędzi technicznych będący kalkulatorem internetowym, który pomaga oszacować zużycie energii przed i po renowacji. Drugim narzędziem jest podobny kalkulator internetowy, który szczegółowo określa czas zwrotu kosztów różnych remontów energetycznych i szacuje wynikający z tego wzrost wartości budynku. Trzecie narzędzie przeznaczone jest dla decydentów politycznych i zawiera szczegółowe informacje na temat wyzwań natury prawnej oraz możliwości wspierania modernizacji budynków w ośmiu krajach docelowych projektu. Właściciele europejskich budynków zainteresowani przeprowadzaniem remontów zwiększających efektywność energetyczną będą teraz mogli skorzystać z bardziej atrakcyjnych zachęt finansowych. Efektem będzie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz ożywienie sektora budowlanego.

Słowa kluczowe

ABRACADABRA, renowacja, efektywność energetyczna, AdoRES, finansowanie, energooszczędne, budownictwo, modernizacja budynków, odnawialne źródła energii

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania