European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

REvitalising tap WATER for reduced consumption of plastic water bottles

Article Category

Article available in the following languages:

Zapomnij o butelkach plastikowych dzięki domowej wodzie mineralnej

W 2016 roku sprzedano ponad 480 miliardów butelek plastikowych na napoje i tylko połowa z nich trafiła do recyklingu, co spowodowało szkodliwe skutki nie tylko dla planety, ale także dla zdrowia ludzkiego. Rozwiązanie tego palącego problemu znalazł zespół naukowców finansowany przez UE, który zaprojektował urządzenie pozwalającą uzyskać czystą wodę mineralną z kranówki.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Tworzywa sztuczne radykalnie zmieniły nasze życie, na wiele sposobów sprawiając, że stało się bardziej wygodne. Niestety plastik coraz częściej trafia do ekosystemów, a nawet do naszych organizmów. Większość Europejczyków ma dostęp do czystej wody z kranu, co postanowił wykorzystać zespół unijnego projektu RE-WATER, projektując nowatorskie urządzenie kuchenne. Działając podobnie jak ekspres do kawy, urządzenie Retap Pure w przyjazny dla środowiska sposób przygotuje wodę mineralną o smaku, którego konsumenci oczekują od wody butelkowanej. Ważny jest kontekst Życie w ciągłym ruchu i chęć czerpania rzekomych korzyści zdrowotnych płynących z picia butelkowanej wody mineralnej przyczyniły się do podwojenia globalnej konsumpcji wody butelkowanej w ciągu zaledwie dziesięciu lat. Według koordynatora projektu Larsa Brønduma Petersena konsumpcja ta wzrosła z 212 miliardów litrów w 2007 roku do 391 miliardów w 2017 roku. Szacuje się, że do 2021 roku osiągnie pół biliona litrów, co przekłada się na 20 000 butelek sprzedawanych co sekundę. Jest to prawdopodobnie dobra wiadomość dla konsumentów, ale nie dla środowiska: nie jesteśmy w stanie nadążyć z recyklingiem takiej liczby butelek. Powstające w ten sposób odpady plastikowe są zagrożeniem dla oceanów, wybrzeży, organizmów wodnych i zdrowia ludzkiego. Szacuje się, że każdego roku do oceanów trafia od 5 do 13 bilionów ton odpadów z tworzyw sztucznych. Ponadto do wyprodukowania jednego litra wody butelkowanej potrzeba około siedmiu litrów wody. Co więcej, do wyprodukowania 212 miliardów litrów wody butelkowanej sprzedanej w 2007 roku zużyto 54 miliony baryłek ropy, czyli około 2 000 razy więcej niż potrzeba do dostarczenia takiej samej ilości wody z kranu. Jeśli dodamy do tego ślad węglowy związany z transportem wody butelkowanej do punktów sprzedaży samolotami, statkami, pociągami i ciężarówkami, stanie się jasne, że wpływ wody butelkowanej na środowisko jest ogromny. Proste rozwiązanie z wielkim potencjałem Dzięki dofinansowaniu z UE zespół projektu RE-WATER mógł przeprowadzić ocenę wykonalności technicznej urządzenia Retap Pure Machine – prostego urządzenia kuchennego, które pobiera wodę pitną z kranu, usuwa chlor dodany w celu dezynfekcji i zwiększa zawartość minerałów. Urządzenie wykorzystuje filtr węglowy i proces odwróconej osmozy, a także technologię mineralizacji wody polegającą na tym, że do urządzenia wprowadza się kapsułki Retap Pure zawierające różne związki mineralne, w zależności od preferencji konsumenta. Droga do komercjalizacji Realizacja projektu RE-WATER umożliwiła zespołowi dopracowanie produktu i przeprowadzenie testów w rzeczywistych warunkach pracy. Testy wykazały zgodność urządzenia z unijnymi normami i pozwoliły uzyskać oznakowanie CE. Zespół promował urządzenie wśród docelowych grup branżowych i nawiązał współpracę z kluczowymi podmiotami zainteresowanymi technologią. Dobrze zdefiniowana strategia rynkowa powinna zapewnić udaną komercjalizację i sukces produktu. Jak mówi Brøndum Petersen: „Rynkiem zbytu dla urządzenia Retap Pure jest globalny rynek domowych i przemysłowych rozwiązań uzdatniania wody, który w 2019 roku wyceniono na 18,7 mld euro. Szacuje się, że w ciągu następnych dziesięciu lat rynek gwałtownie się rozwinie, osiągając wartość 23,5 mld euro do 2022 roku”. Zainteresowanie wprowadzeniem na rynek urządzenia Retap Pure Machine jest ogromne – partnerzy planują osiągnąć ten cel do 2021 roku. Realizacja projektu RE-WATER zakończyła się opracowaniem rewolucyjnej metody przygotowywania oczyszczonej wody mineralnej – może to mieć daleko idące i bardzo pozytywne konsekwencje dla środowiska, ekosystemów i zdrowia ludzkiego.

Słowa kluczowe

RE-WATER, woda, woda butelkowana, mineralna, Retap, tworzywo sztuczne, recykling, środowisko, kapsułki, odwrócona osmoza, filtr węglowy, chlor

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania