European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the following languages:

W drodze ku poprawie bezpieczeństwa lotniczego w Europie

Ogromny wzrost ruchu lotniczego w ostatnich 20 latach potwierdza niezmiennie kluczową rolę środków bezpieczeństwa. Unia Europejska dąży do uzyskania do 2050 roku statusu najbezpieczniejszej przestrzeni powietrznej na świecie. W obrębie lotów komercyjnych założonym celem jest ograniczenie liczby wypadków do częstotliwości nieprzekraczającej jeden na dziesięć milionów lotów, a w branży lotów niehandlowych – o 80% w porównaniu z rokiem 2000. Do realizacji założonej strategii niezbędne są jednak badania naukowe oraz innowacje. Dlatego też niniejszy pakiet Results Pack opisuje sześć finansowanych z funduszy unijnych projektów, które wytyczają drogę prowadzącą do obranych celów.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Podróże powietrzne odbywają się w rzeczy samej z wykorzystaniem najbezpieczniejszych środków transportu, a Europa może poszczycić się doskonałymi wynikami w tej dziedzinie. Jednak biorąc pod uwagę ciągły wzrost natężenia ruchu lotniczego oraz fakt, że w Europie działalność prowadzi około 150 linii lotniczych, nie trudno zauważyć, że niebo nad naszymi głowami staje się coraz bardziej zatłoczone. W rezultacie Komisja Europejska powzięła sobie za cel zagwarantowanie rozwoju i procesu wdrażania nowych technologii, które pozwolą maksymalnie zmniejszyć prawdopodobieństwo wypadków lotniczych i liczbę ich ofiar. Doskonałym dowodem na to jest raport „Flightpath 2050 – Europe's Vision for Aviation” (Trasa 2050 – Europejska wizja lotnictwa) będący częścią unijnej strategii w dziedzinie lotnictwa z 2015 roku. Istnieje kilka kluczowych obszarów, na których koncentrują się finansowane ze środków UE inicjatywy w zakresie badań i innowacji. Wśród nich można wyróżnić różne aspekty procesu projektowania, produkcji i eksploatacji statków powietrznych oraz wykorzystywanej przez nie infrastruktury; ograniczanie zagrożeń związanych z ekstremalnymi warunkami pogodowymi i innych niebezpieczeństw wynikających ze środowiska naturalnego; a także ograniczanie wpływu czynników ludzkich i błędów człowieka na bezpieczeństwo czynne i bierne. Inteligentne i zintegrowane systemy transportowe oraz systemy łączności również mogą dostarczyć szeregu przydatnych narzędzi pozwalających zwiększyć poziom bezpieczeństwa lotniczego. Co więcej, nie tylko Europa stoi przed wyzwaniem utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w powietrzu – podejmowane działania mają charakter globalny. Dlatego też współpraca międzynarodowa jest niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa całej sieci i opracowania uzgodnionych na szczeblu światowym zasad i norm. Także one przyciągają uwagę unijnych badaczy, stanowiąc uzupełnienie i wyznaczając zasadnicze ramy dla fascynujących rozwiązań technologicznych promowanych przez europejskich naukowców i przemysł. Niniejszy pakiet CORDIS Results Pack koncentruje się na sześciu finansowanych z funduszy unijnych projektach, których uczestnicy poruszyli niebo i ziemię, aby dostarczyć konkretnych, przełomowych rozwiązań pozwalających zwiększyć bezpieczeństwo lotnicze w Europie. Ich osiągnięcia przyczynią sią także do dalszego umocnienia wiodącej pozycji europejskiego przemysłu lotniczego pod względem konkurencyjności oraz oferty najlepszych produktów i usług. Europejski transport powietrzny może poszczycić się długą tradycją innowacyjności i globalnej współpracy, które pozostaną ważnymi czynnikami jego sukcesu w przyszłości. Zależność ta ma szczególne znaczenie w dwudziestym pierwszym wieku, gdy musimy osiągać więcej i szybciej przy ograniczonej ilości zasobów gospodarczych.