European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Magazyn Research*eu

Article available in the following languages:

Nowa broń w walce z malarią

Dnia 25 kwietnia przypada Światowy Dzień Malarii - wydarzenie ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), które ma przypominać nam, że choć malaria występuje tylko na obszarach tropikalnych i subtropikalnych, to jej rozprzestrzenianie się powinno niepokoić nas wszystkich. Projekty wybrane do sekcji specjalnej tego wydania przyczyniają się do rozwoju wiedzy w tej dziedzinie lub przynoszą tak potrzebną pomoc zagrożonej ludności.

Skończyć z malarią na dobre: droga do realizacji celów WHO

Dnia 25 kwietnia przypada Światowy Dzień Malarii - wydarzenie ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), które ma przypominać nam, że choć malaria występuje tylko na obszarach tropikalnych i subtropikalnych, to jej rozprzestrzenianie się powinno niepokoić nas wszystkich. Choć może się to wydawać czymś abstrakcyjnym dla wielu Europejczyków, malaria wciąż zabija około 400 000 ludzi rocznie. Oczywiście choroba jest wyleczalna w przypadku podania odpowiednich leków we właściwym czasie. Problem tkwi jednak gdzie indziej. W najbiedniejszych i najbardziej odległych regionach dostęp do leczenia i profilaktyki, na przykład w postaci moskitier nasączonych środkami owadobójczymi, jest w najlepszym razie utrudniony. Choć dane WHO wskazują, że liczba zgonów wywołanych malarią spadła o 29% między rokiem 2010 i 2015, to osiągnięcie wyznaczonego przez organizację celu zakładającego zmniejszenie liczby przypadków śmiertelnych o 40% do 2020 r. wymaga dużo większego wysiłku, szczególnie ze strony naukowców. Po pierwsze, nasza wiedza na temat malarii jest wciąż niepełna, czy to w odniesieniu do przenoszących ją owadów - w tym procesów komórkowych i molekularnych umożliwiających życie i rozmnażanie się pasożytów malarii w organizmach komarów i ludzi - czy możliwych sposobów leczenia choroby oraz szczepienia zagrożonej ludności. Tak się składa, że niektóre projekty wybrane do sekcji specjalnej tego wydania przyczyniają się do rozwoju badań w tych dziedzinach. Przykładami mogą być projekty: SUGARBLOCK, który przyczynia się do dokładniejszego poznania glikanów na powierzchni pasożytów wywołujących malarię; SPARK, w ramach którego zbadano proces różnicowania płci u najgroźniejszego pasożyta malarii; MULTIMALVAX, który doprowadził do stworzenia nowej szczepionki przeciwko malarii; czy też PathCO, w ramach którego badano malarię z szerszej perspektywy, koncentrując się na interakcji choroby z innymi wirusami. Poza tym konieczne jest wyjście poza badania laboratoryjne, aby naocznie przekonać się, jakie są potrzeby zagrożonej ludności oraz ocenić, w jaki sposób można by poprawić profilaktykę. Inicjatywy takie jak SUPPORTING LIFE mogą umożliwić szybsze podejmowanie trafniejszych decyzji medycznych. Czasami naukowcy potrafią ruszyć w teren i zacząć myśleć nieszablonowo, tak jak partnerzy projektu PLANTMEDS. Wspólnie zbadali oni tradycyjne kameruńskie leki ziołowe, aby znaleźć nowe związki, które pozwoliłyby na zwalczanie nie tylko malarii, ale nawet nowotworów. Po omówieniu dziewięciu projektów dotyczących malarii zamieszczamy nasze zwyczajowe sekcje tematyczne, poświęcone zdrowiu, społeczeństwu, energii, środowisku, zasobom wodnym, przemysłowi, technologiom informacyjno-komunikacyjnym, bezpieczeństwu oraz badaniom podstawowym. Na końcu magazynu znajduje się lista najbliższych wydarzeń organizowanych w ramach lub z udziałem unijnych projektów badawczych. Z chęcią poznamy opinie naszych czytelników. Pytania i sugestie można przesyłać na adres: editorial@cordis.europa.eu

Poznaj temat specjalny

Ponadto w tym numerze

Category: Technologie przemysłowe Technologie przemysłowe
Category: Projekt miesiąca Projekt miesiąca
Category: Dalsze losy... Dalsze losy...