Skip to main content

Peer ethnography for the promotion of patient and public involvement: young people and sexual health service development.

Article Category

Article available in the folowing languages:

Młodzi „etnografowie” prowadzą badania nad oddziaływaniem internetowej pornografii

Pornografia stanowi przedmiot zainteresowania prawie każdego nastolatka niezależnie od płci. W ramach finansowanego ze środków UE projektu dotyczącego zdrowia seksualnego i edukacji seksualnej młodzi naukowcy badali korzystanie z pornografii przez młodzież i jego skutki.

Zdrowie

W Wielkiej Brytanii najwyższy wskaźnik zakażeń niektórymi chorobami przenoszonymi drogą płciową (STI, sexually transmitted infections) występuje wśród osób poniżej 21 roku życia, a większość ciąż poniżej 18 roku życia jest nieplanowana. Jednocześnie uważa się, że wszechobecność erotycznych i pornograficznych treści w Internecie wpływa na postawy i zachowania młodych ludzi w sposób, który nie jest dobrze zbadany. Finansowany ze środków UE projekt PE4PPI wykorzystuje formę wywiadu antropologicznego przeprowadzanego przez ankieterów należących do tej samej grupy wiekowej co grupa docelowa badania (16–18 lat) w celu pozyskania informacji, mogących poprawić świadczenia w zakresie zdrowia seksualnego dla młodych ludzi, jak również nauczanie przygotowania do relacji seksualnych (SRE, sexual relationship education) – przedmiotu, który będzie obowiązkowy w brytyjskich szkołach od września 2019 r. Młodzi ludzie wzięli na siebie rolę badaczy, aby zredukować barierę komunikacyjną dzięki rozmowie z osobą w swoim wieku. „Nazywamy to etnografią grupy rówieśniczej, ponieważ podejście takie wykracza poza klasyczny wywiad i rozmowę, obejmując również obserwację i analizę komunikacji” – mówi antropolog Joanna White, starszy pracownik naukowy Bristol Centre for Public Health and Well-being na University of the West of England w Bristolu. Definicja zdrowia seksualnego stosowana przez WHO obejmuje „(...) fizyczny, emocjonalny, mentalny i społeczny dobrostan w odniesieniu do seksualności”, a projekt wykorzystał tę ogólną definicję do badania doświadczeń i przekonań młodych ludzi. Poznanie opinii odbiorców jest kluczowe dla poprawy świadczeń zdrowotnych i edukacji seksualnej, uważa dr White, dlatego badacze uzyskali wiedzę na temat warunkowania ról płciowych, wzorców i nacisków dotyczących zachowania w relacjach intymnych i seksualnych. Rola i wpływ internetowej pornografii Badania ujawniły również słabe strony edukacji seksualnej w szkołach, która obecnie „niedostatecznie wspiera młodych ludzi w krytycznych momentach ich rozwoju psychoseksualnego” – mówi dr White, która uzyskała dwuletnie stypendium UE Marie Skłodowskiej-Curie na przeprowadzenie badań. „W szkołach zbyt duży nacisk kładzie się na biologiczną stronę seksu, niewiele natomiast mówi się o znaczeniu związków i intymności”. „Żadna z młodych osób biorących udział w projekcie nie odbyła szczegółowej rozmowy z rodzicami na temat seksu. Młodzi ludzie potrzebują informacji i porady” – mówi badaczka. Nie dziwi więc, że niektórzy zwracają się w stronę Internetu, gdzie pornografia jest ogólnodostępna. Badanie etnograficzne dotyczyło tego, jak 16-18-latkowie wykorzystują Internet jako źródło informacji na temat seksu, i ujawniło zmienny poziom kontaktu i zainteresowania pornografią w różnych grupach wiekowych. Niektórzy uważali go za dobre źródło informacji, ale część młodych mężczyzn wyjawiła, że żałują wczesnego kontaktu z pornografią i oglądają jej mniej, odkąd wiedzą, na czym polega „prawdziwy” związek. Wkład w lepsze świadczenia w zakresie zdrowia seksualnego i edukację Literatura na temat edukacji seksualnej wspomina o reakcji odpowiedniej do wieku, ale jej nie definiuje. „Potrzebujemy lepszego zrozumienia, na czym ona polega, biorąc pod uwagę, co wiemy na temat narażenia młodych ludzi na kontakt z erotycznymi treściami w Internecie w coraz młodszym wieku” – mówi dr White. „Nasze badania potwierdziły obawy co do roli, jaką odgrywa pornografia w oczekiwaniach seksualnych pewnej grupy młodych, heteroseksualnych mężczyzn” – dodaje. „Problemem, który wymaga natychmiastowej uwagi, są szczególnie elementy nacechowanych seksualnie szkolnych »męskich żartów«, które noszą znamiona nękania i często są przesiąknięte pornografią, co stało się akceptowaną normą”. Młodzi badacze wnieśli wkład w rozwój nowych świadczeń w zakresie zdrowia seksualnego online dla Bristolu, Północnego Somerset i Południowego Gloucestershire w Zachodniej Anglii, służących lepszemu zaspokojeniu potrzeb informacyjnych młodych ludzi.

Słowa kluczowe

PE4PP1, młodzież, edukacja seksualna, zdrowie seksualne, etnografia, zdrowie publiczne, świadczenia zdrowotne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania