Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Bezemisyjny transport w Europie nabiera tempa

Dzięki współfinansowanej ze środków UE inicjatywie jesteśmy na najlepszej drodze, aby wykorzystać potencjał wodoru jako rozwiązania problemu czystej energii.

Transport i mobilność

Samochody napędzane wodorem postrzegane są jako potencjalne rozwiązanie problemu zanieczyszczenia powodowanego przez silniki benzynowe i wysokoprężne, ale masowe rozpowszechnienie pojazdów elektrycznych wyposażonych w ogniwa paliwowe jeszcze nie nastąpiło. Jak napisano w raporcie Międzynarodowej Agencji Energetycznej, wytwarzanie wodoru z energii niskoemisyjnej jest kosztowne, a rozwój infrastruktury wodorowej jest powolny i hamuje powszechne przyjęcie takich rozwiązań. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej nadszedł czas na przyspieszenie rozwoju technologii i obniżenie kosztów, aby wodór mógł odgrywać kluczową rolę w czystej, bezpiecznej i niedrogiej przyszłości energetycznej. Weź udział we współfinansowanym ze środków UE projekcie H2ME, który toruje drogę do komercjalizacji technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych w Europie. Jak podano w komunikacie prasowym, w ramach projektu w Niemczech, Francji, Zjednoczonym Królestwie i innych krajach europejskich wdrożono już około 500 pojazdów elektrycznych wyposażonych w ogniwa paliwowe i napędzanych wodorem oraz 30 stacji tankowania wodoru. Cytowany w komunikacie prasowym Ben Madden, Dyrektor Element Energy, a jednocześnie kierownik i koordynator projektu, mówi: „Rządy na poziomie krajowym i lokalnym ustalają konkretne cele związane z ograniczeniem emisji i przyspieszeniem przejścia na mobilność bezemisyjną. Projekt H2ME pokazuje, że wodór może odgrywać kluczową rolę w tej zmianie, zapewniając wszystkim użytkownikom dróg możliwość uczestniczenia w tej transformacji dzięki szybkiemu tankowaniu i dużemu zasięgowi”. Dodaje także: „Możemy już zaobserwować przyspieszenie wykorzystania wodoru w transporcie ciężarowym i związanym z dużym popytem, między innymi w taksówkach, samochodach dostawczych i ciężarówkach”.

Rozwiązanie ogólnoeuropejskie

Dzięki inicjatywom w ramach projektu H2ME (Hydrogen Mobility Europe) wdrażanie stacji tankowania wodoru w Europie odbywa się w coraz szybszym tempie, a liczba częstych i dalekich podróży pojazdami elektrycznymi wyposażonymi w ogniwa paliwowe wzrosła. Od momentu rozpoczęcia projektu w 2015 r. pojazdy wykorzystujące technologię wodorową pokonały ponad 8 mln km, z czego około 5 mln km przejechano tylko w 2018 r. Oprócz dążenia do stworzenia największej na świecie sieci stacji tankowania wodoru, twórcy projektu H2ME „dzielą się najlepszymi praktykami i standardami z 43 partnerami oraz pomagają opracować atrakcyjne modele własności w przypadkach takich jak taksówki, floty przewozowe oraz miasta o ściśle określonych celach środowiskowych”, jak napisano w tym samym komunikacie prasowym. „W sumie w ramach projektu do 2022 r. zostanie wdrożonych 49 stacji tankowania wodoru i 1 400 samochodów wyposażonych w ogniwa paliwowe i napędzanych wodorem”. Pojazdy elektryczne wyposażone w ogniwa paliwowe wykorzystują sprężony wodór jako paliwo do wytwarzania energii elektrycznej i podczas jazdy wytwarzają całkowicie nieszkodliwą emisję spalin, ponieważ jedynym produktem ubocznym jest para wodna. Pojazdy te są także znacznie cichsze niż konwencjonalne samochody z racji tego, że ogniwa paliwowe nie wymagają spalania, a same pojazdy mają dzięki temu znacznie mniej elementów ruchomych. Wodór może być wytwarzany na wiele różnych sposobów, na przykład z odnawialnych źródeł energii czy gazu ziemnego. Na stronie projektu H2ME czytamy: „Nawet wtedy, gdy wodór wytwarzany jest z gazu ziemnego, tak jak odbywa się to konwencjonalnie, ogniwo paliwowe może znacznie zmniejszyć emisję węgla w porównaniu z silnikiem Diesla. W przypadku produkcji wodoru ze źródeł niskoemisyjnych (energia odnawialna, biomasa lub energia jądrowa) emisje dwutlenku węgla są całkowicie wyeliminowane”. Pierwszy etap 5-letniego projektu H2ME rozpoczął się w 2015 r., a drugi, pod nazwą H2ME 2 (Hydrogen Mobility Europe 2) – w 2016 r. Działania w ramach projektu H2ME wspierane są przez Wspólną Inicjatywę Wodoru i Ogniw Paliwowych, działającą na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Więcej informacji: strona projektu H2ME

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły