Skip to main content

In-service intrusive Non-Destructive Testing of above ground and underground petrochemical storage tank floors and walls to detect corrosion

Article Category

Article available in the folowing languages:

Robot-inspektor kontroluje zbiorniki przemysłowe od wewnątrz

Kontrola zbiorników cieczy przemysłowych jest trudna i niebezpieczna. Zadanie to powierzono więc robotowi.

Technologie przemysłowe

Ciecze przemysłowe, w tym lotne paliwa węglowodorowe, nie są produkowane na żądanie – najczęściej są one składowane. Zbiorniki magazynowe korodują i ulegają degradacji w miarę upływu czasu. Aby zapobiec awariom, które miałyby katastrofalne skutki dla środowiska, zbiorniki trzeba okresowo kontrolować. Kontrole zbiorników były dotychczas bardzo uciążliwe. Najpierw ciecz musi zostać odprowadzona i przetransportowana. Następnie inspektorzy muszą wejść do zbiornika, którego wnętrze jest toksyczne i grozi wybuchem. W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu TankRob (In-service intrusive Non-Destructive Testing of above ground and underground petrochemical storage tank floors and walls to detect corrosion) opracowano ulepszony system inspekcji wykorzystujący robota. Robot musiał być zaprojektowany tak, aby mógł bezpiecznie pracować w środowisku zagrożonym wybuchem, ponieważ w rozwiązaniu tym ciecz nie jest odprowadzana na czas pracy systemu. Jednym z głównych celów projektu było uzyskanie certyfikacji w ramach europejskich przepisów ATEX, które określają zasady projektowania urządzeń stosowanych w środowiskach zagrożonych wybuchem.

Wygodny i bezpieczny

Jak twierdzi Nico Avdelidis, koordynator projektu: „TankRob jest robotem typu pełzającego, składającym się z trzech części”. Są to: robot pełzający, który pracuje wewnątrz zbiorników, stacja sterowania, umieszczona z dala od zbiornika, oraz kabel, który łączy te dwa elementy. „Robot pełzający kontroluje wnętrze zbiornika bez opróżniania go”. Jest to skrzynka ze stali nierdzewnej, o długości około 50 centymetrów i wysokości około 25 centymetrów. Wyglądem przypomina mały pojazd opancerzony. Niezależnie napędzane koła na każdym rogu zapewniają przyczepność na śliskiej powierzchni. Obrotowy sonar umieszczony na górze pomaga urządzeniu określać pozycję wewnątrz zbiornika. Z przodu robota znajduje się małe okienko na obiektyw kamery, a z obu stron umieszczone jest oświetlenie LED, które zapewnia widoczność w ciemności. Operator robota ustawia się w bezpiecznej odległości od zbiornika. Aby uniknąć ryzyka powstania iskry powodującej wybuch lotnych gazów, zasilanie robota jest wyłączane podczas opuszczania go do zbiornika. Następnie urządzenie wykonuje bezpieczną kontrolę własnych systemów, mierząc ciśnienie wewnętrzne i zewnętrzne oraz temperaturę. Jeśli temperatura jest niższa niż 40 °C i jeśli czujnik ciśnienia wskazuje, że robot spoczywa bezpiecznie na dnie zbiornika i pozostaje szczelny, włączane jest zasilanie urządzenia w celu przeprowadzenia kontroli.

Ocena ścian zbiornika

Robot pełzający holuje aparaturę do badań nieniszczących, która określa grubość ściany zbiornika. „Robot może przeprowadzić pełną kontrolę zbiornika w celu znalezienia miejsc narażonych na korozję lub może zostać skierowany do uprzednio określonego obszaru w celu ustalenia, czy proces korozji nasilił się od czasu ostatniej kontroli” dodaje Avdelidis. Po zakończeniu kontroli operator kieruje robota z powrotem do miejsca zanurzenia w celu wyjęcia go. Następnie zasilanie robota jest ponownie wyłączane (z wyjątkiem systemu bezpieczeństwa), a urządzenie jest przeciągane przez warstwy cieczy oraz wybuchowych gazów na górze zbiornika. Robot i kabel są czyszczone, a następnie wyjmowane z niebezpiecznego środowiska. Po szeroko zakrojonych testach TankRob uzyskał certyfikat ATEX i jest gotowy do wprowadzenia na rynek. Zespół planuje w pierwszej kolejności skupić się na rynku unijnym – obecnie prowadzi rozmowy z potencjalnymi klientami w Grecji i na Cyprze. W dalszej kolejności planowane jest wejście na rynki światowe. TankRob zmniejsza ryzyko wydostania się szkodliwych chemikaliów ze zbiornika podczas transportu. Nie ma już konieczności opróżniania zbiorników, co oznacza oszczędność czasu i pieniędzy. Co najistotniejsze, nowy system zmniejsza ryzyko, na jakie narażeni są inspektorzy, dzięki temu, że nie muszą oni teraz w ogóle wchodzić do zbiornika.

Słowa kluczowe

TankRob, robot, zbiorniki, robot pełzający, inspekcja, wybuchowy, ciecz przemysłowa, bezpieczeństwo

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania