Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-13

Article available in the following languages:

Innowacyjne badanie nad interakcjami pomiędzy ludźmi a budynkami

W jaki sposób można motywować ludzi, by wydajniej wykorzystywali energię? Sfinansowane przez UE wielokulturowe badanie ma na celu analizę tego, w jaki sposób ludzie wykorzystują technologie w budynkach do kontrolowania ich środowiska wewnętrznego.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo icon Społeczeństwo
Energia icon Energia
Zdrowie icon Zdrowie

Współczesne media regularnie podkreślają znaczenie różnych kwestii wpływających zarówno na nas, jak i na planetę, na której żyjemy. Do kwestii takich należy między innymi stosowanie energooszczędnych rozwiązań czy prowadzenie zdrowego stylu życia. Niektóre tego rodzaju aspekty łatwo wdrożyć, jednak inne wymagają silnej motywacji skłaniającej do właściwego działania. Jednakże aby możliwe było zmotywowanie ludzi do zmiany zachowań w domu i w miejscu pracy, muszą oni najpierw zdać sobie sprawę ze swoich obecnych nawyków i tego, w jaki sposób nawyki te wpływają na ich życie. W ramach finansowanego przez UE projektu MOBISTYLE przeprowadzono ankietę mającą pomóc lepiej zrozumieć sposób, w jaki ludzie wykorzystują energię. W ankiecie przeanalizowano zachowania powiązane z użytkowaniem budynków. Przedmiotem tego wielokulturowego badania były przede wszystkim zachowania personelu administracyjnego, członków kadry oraz studentów na trzech włoskich uniwersytetach, jak również pracowników dwóch wydziałów na Uniwersytecie w Lublanie w Słowenii. Na portalu internetowym „EDP Sciences” opublikowano pracę zawierającą omówienie wyników ankiety.

Połączenie fizyki budynków i nauk społecznych w jednej ankiecie

Celem badania było pozyskanie informacji na temat ludzkich zachowań związanych z czterema kluczowymi badanymi kwestiami. Po pierwsze: czynniki kulturowe, kontekstowe i społeczno-demograficzne dotyczące interakcji ze wspólnymi systemami kontroli środowiska (np. regulowanymi termostatami). Po drugie: zaobserwowane normy społeczne, podejścia i zamiar wspólnego sterowania systemami. Po trzecie: łatwość użytkowania i ludzka wiedza na temat obsługi systemów. Po czwarte: obserwowany komfort, satysfakcja i produktywność ludzi w badanych miejscach pracy. W ramach tego innowacyjnego badania połączono interdyscyplinarne metody badań oraz wielokulturową wiedzę na temat interakcji pomiędzy ludźmi a budynkami powiązanej ze zużyciem energii i komfortem. Według autorów badania „przyjmując społeczno-techniczne podejście w kontekście wielu krajów, przeprowadzono analizy ponad 1 000 zgromadzonych odpowiedzi, które […] wykazały, dlaczego i w jaki sposób informacje uzyskane z nauk społecznych w połączeniu z teoriami w zakresie fizyki budynków mogą pomóc w uzyskaniu innowacyjnej wiedzy pomagającej lepiej zrozumieć interakcje pracowników biurowych z technologiami w budynkach służące kontrolowaniu ich środowiska wewnętrznego”. Oprócz ankiet takich jak opisana powyżej w projekcie MOBISTYLE spróbowano również wywołać zmiany zachowania poprzez korzystanie z usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Celem tych usług jest zwiększenie świadomości poprzez przekazywanie konsumentom spersonalizowanych informacji na temat zużycia energii, środowiska wewnętrznego i stanu zdrowia. Celem takich informacji jest upewnienie konsumentów, że powinni dokonywać właściwych wyborów, które skutkować będą oszczędzaniem energii. Aplikacja mobilna o nazwie MOBISTYLE Game wykorzystuje podpowiedzi i wskazówki, aby zmienić zachowanie użytkownika w oparciu o czujniki w jego domu. Na podstawie danych uzyskanych z czujników gra rozpoznaje różne zachowania w domu i zachęca użytkownika do przejawiania i podtrzymywania zdrowych zachowań oraz zachowań zwiększających wydajność energetyczną. Projekt MOBISTYLE (MOtivating end-users Behavioral change by combined ICT based tools and modular Information services on energy use, indoor environment, health and lifestyle) zakończy się w marcu 2020 roku. Aby maksymalnie zwiększyć wpływ projektu w późniejszym okresie, konsorcjum zamierza wykorzystać otwartą internetową platformę dla użytkowników, która zapewni kontynuację działań realizowanych w ramach projektu. Platforma będzie przechowywać i udostępniać stosowne metodologie, narzędzia i usługi online. Będzie również obejmować bazę danych z monitoringu. Więcej informacji: strona projektu MOBISTYLE

Kraje

Niderlandy

Powiązane artykuły