European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-13

Article available in the following languages:

Potęga ćwiczeń i grywalizacji: jak wpłynąć na zachowania dotyczące zużycia energii

Inicjatywa UE wykorzystuje grywalizację i inne strategie do zmiany zachowań konsumenckich dotyczących zużywania energii w budynkach.

Energia icon Energia

Według Komisji Europejskiej budynki odpowiadają za około 40 % zużycia energii i 36 % emisji CO2 w UE. Powszechnie wiadomo, że aby zmniejszyć ilość zużywanej energii, konsumenci muszą zmienić swoje zachowania. Ciężko jest walczyć z przyzwyczajeniami, zwłaszcza tymi, które wymagają poświęcenia dla środowiska. Finansowany ze środków UE projekt eTEACHER ma na celu sprostanie temu wyzwaniu poprzez opracowanie narzędzia ICT, które zmotywuje użytkowników końcowych – mieszkańców budynków – do zmiany zachowań związanych ze zużyciem energii. eTEACHER obejmuje szkolenia i działania uświadamiające, jak również działania zwrotne i zachęty do wprowadzania ciągłych zmian w nawykach użytkowników. Dzięki odpowiednio dobranej metodologii projektu, która jest oparta na działaniach oszczędzających energię, użytkownicy będą mogli podejmować bardziej świadome decyzje i jednocześnie oszczędzać na rachunkach za energię. Na stronie projektu czytamy: „eTEACHER dostarcza odpowiednich podpowiedzi i metod zmiany zachowań dzięki rozwiązaniom ICT, które pozwolą ograniczyć emisję CO2 i zmniejszyć zużycie energii nawet o 10 %”. Projekt będzie również wykorzystywał grywalizację do angażowania ludzi poprzez takie metody jak powiadomienia, system premii, rozwijanie umiejętności korzystania z energii i poprawa widoczności, tak aby jego uczestnicy mogli zaangażować się w oszczędzanie. Rozwój mediów społecznościowych, smartfonów, interaktywnych technologii sieciowych i internetu rzeczy spowodował, że dostawcy mediów i wydawcy aplikacji mobilnych już korzystają z grywalizacji. Uważają, że podejście włączające grywalizację pomaga konsumentom zrozumieć wpływ ich postępowania na środowisko oraz przyjąć bardziej aktywną i odpowiedzialną postawę. Badania pilotażowe W drugim roku trwania projekt eTEACHER (end-users Tools to Empower and raise Awareness of Behavioural CHange towards EneRgy efficiency) skupia się na budynkach pilotażowych w Hiszpanii, Rumunii i Zjednoczonym Królestwie. Są to szkoły, centra zdrowia, budynki mieszkalne i biura. Partnerzy projektu przeprowadzili badania społeczne, by zrozumieć zachowania związane ze zużyciem energii przez rożnych użytkowników w tych miejscach. Zorganizowali również wizyty demonstracyjne, ankiety i warsztaty, aby określić kluczowe aspekty zmiany zachowań, co pozwoliło na opracowanie narzędzi umożliwiających wprowadzenie zmian. Jednym z takich narzędzi jest analiza scenariuszy „co-jeśli”, która polega na wskazaniu sposobów oszczędzania energii w oparciu o zmianę zachowań, przetwarzaniu danych w celu analizy wydajności systemu energetycznego oraz ocenie jakości środowiska wewnątrz budynków. Rozwiązania te obejmują energooszczędność i aplikacje doradcze na urządzenia końcowe, takie jak telefony komórkowe, smart TV, smartwatche i pulpity. Główne zagadnienia objęte projektem to wykorzystywanie oświetlenia i urządzeń, komfort cieplny i użycie narzędzi ICT. Partnerzy wierzą, że zaangażowanie użytkowników jest kluczowe dla ostatecznego sukcesu rozwiązań ICT, dlatego też eTEACHER będzie zachęcał użytkowników końcowych do przekazywania informacji zwrotnych w trakcie opracowywania aplikacji. W cytowanej na stronie projektu wiadomości Sam Preston z rady miejskiej Nottingham mówi: „Wybrani obywatele będą stale uczestniczyć w tym procesie, a my będziemy nadal udoskonalać produkt tak, aby odpowiadał ich potrzebom i zaspokajał ich oczekiwania”. Budynek rady miejskiej Nottingham jest jednym z budynków objętych projektem. Więcej informacji: strona projektu eTEACHER

Kraje

Hiszpania

Powiązane artykuły