Skip to main content

Mussila MS (Mussila Music School) - An innovative solution in Music Education

Article Category

Article available in the folowing languages:

Grywalizacja ułatwia dzieciom i młodzieży dostęp do edukacji muzycznej

Powszechnie wiadomo, że edukacja muzyczna korzystnie wpływa na rozwój dziecka, ale konserwatywne metody nauczania i zarówno pozorna, jak i faktyczna elitarność często czynią ją dziedziną zbyt niedostępną. Nadzieję na zmianę tego stanu rzeczy daje rozwiązanie Mussila Music School, które łączy kształcenie oparte na badaniach naukowych z aplikacją mobilną wykorzystującą mechanizm grywalizacji.

Społeczeństwo

Istnieją dowody na to, że wczesna edukacja muzyczna ma ogromny wpływ na rozwój poznawczy i społeczny dziecka, a ponadto poprawia samopoczucie. Są to wystarczające powody do tego, by muzyka stała się jednym z podstawowych przedmiotów w programie nauczania. Na drodze do osiągnięcia takich rezultatów stoją jednak pewne przeszkody. Mimo że dobry nauczyciel potrafi uzyskać dobre wyniki, konkuruje o czas i uwagę dzieci, co w połączeniu z wysiłkiem włożonym w naukę teorii często uniemożliwia wykorzystanie pełnego potencjału. System Mussila Music School, stworzony przez zespół ze studia Mussila, wykorzystuje cyfrowe narzędzia do rozbudzenia w dzieciach zainteresowania muzyką. Obecnie składa się on z aplikacji mobilnej, dzięki czemu łączy dwa, wydawałoby się niemożliwe do połączenia, aspekty – pożyteczną naukę teorii muzyki z przyjemnością, jaka towarzyszy grze. Wstępne analizy pierwszej wersji aplikacji Mussila pokazały, że w porównaniu z tradycyjnymi metodami dydaktycznymi zapewnia lepsze wyniki w nauce. Ponadto aplikacja została wysoko oceniona zarówno przez krytyków, co znalazło swoje odzwierciedlenie w kilku nagrodach przyznawanych w tej branży, jak i użytkowników, co potwierdza ponad pół miliona pobrań. Wsparcie Unii Europejskiej umożliwiło studiu Mussila opracowanie biznesplanu dotyczącego stworzenia specjalnej edycji dla szkół.

Muzyczna podróż z aplikacją Mussila

Aplikacja Mussila oferuje użytkownikom kursy, w których do nauki wykorzystywane są znane utwory muzyczne. Każdy z tych kursów zawiera zestaw wyzwań rozwijających umiejętności z zakresu rytmiki, wysokości dźwięków i gry na klawiszach, zaprojektowanych z myślą o zachęcaniu dzieci do logicznego myślenia. Kreatywności mają z kolei uczyć dodatkowe platformy dotyczące między innymi pracy DJ-a czy gry w zespole. Ponieważ głównym celem jest nauczanie muzyki poprzez samą muzykę, teoria także przekazywana jest wyłącznie w formie muzycznej, bez słownych czy pisemnych komentarzy. „Największym wyzwaniem jest podtrzymanie motywacji uczniów. Dlatego też stworzyliśmy ustrukturyzowane szkolenie oparte na wytyczonych celach i oferujące wsparcie w ich osiąganiu. Obejmuje ono różnorodne metody ćwiczeń dostosowane do potrzeb, ale z miejscem na kreatywność, ponieważ ważne jest, aby móc jak najszybciej przejść do tworzenia muzyki i czerpać radość z grania”, wyjaśnia koordynatorka projektu Margret Juliana Sigurdardottir. „Mussila zapewnia też środowisko przyjazne dla najmłodszych użytkowników, w którym nie ma reklam ani innych odwracających uwagę dzieci treści i które jest zgodne z najwyższymi standardami pod względem nagłośnienia czy aranżacji muzycznych”. Aplikacja Mussila została wydana po raz pierwszy w 2016 roku. Wówczas została przetestowana przez 120 dzieci w trzech szkołach w Estonii. Badanie polegało na tym, że przez trzy tygodnie połowa dzieci korzystała z aplikacji podczas swoich lekcji muzyki, a pozostali uczniowie kontynuowali swój dotychczasowy program zajęć. Obie grupy przeegzaminowano z teorii muzyki na początku badania oraz po upływie trzech tygodni. Testy pokazały, że grupa korzystająca z aplikacji Mussila poprawiła swoje wyniki o 20,2 %, a w grupie kontrolnej nie zanotowano żadnych zmian. Zespół nie tylko regularnie przeprowadza testy różnych komponentów systemu z udziałem dzieci, ale również bierze pod uwagę opinie nauczycieli i rodziców, chcąc lepiej zrozumieć, w jaki sposób korzystają oni z aplikacji. Oprócz tego monitoruje dane generowane przez użytkowników w samej aplikacji, co ma służyć jako podstawa do wprowadzenia dalszych ulepszeń.

Długofalowe korzyści

Dzięki narzędziom Mussila edukacja muzyczna jest bardziej otwarta na osoby młode, jako że zapewnia treści atrakcyjne dla ich grupy wiekowej, przedstawione w formie zabawy i dostępne na urządzeniach, z których na co dzień korzystają. Szerszy dostęp do edukacji muzycznej sprzyja budowaniu społeczeństw integracyjnych, wspierając jednocześnie rozwój kompetencji społecznych, kreatywności i umiejętności poznawczych. Aplikacja jest obecnie dostępna na podstawie subskrypcji, przy czym nadal trwają prace nad doskonaleniem jej treści i funkcjonalności. Jednocześnie zespół zamierza opracować platformę dla nauczycieli, posiadającą wiele kont, funkcji interaktywnych i wyzwań przeznaczonych dla grup. Co ważne, nowa oferta Mussila ma być skierowana nie tylko do dzieci w wieku od 5 do 10 lat, ale także do starszych uczniów. Obecnie narzędzia Mussila są dostępne w 35 wersjach językowych w 155 krajach na całym świecie, a w planach zespołu jest zdobywanie coraz silniejszej pozycji na tych rynkach. „Muzyka to uniwersalny język; i bardzo dużą satysfakcję daje nam fakt, że nasza aplikacja w taki sam sposób oddziałuje na dzieci pochodzące z różnych zakątków świata”, podsumowuje Sigurdardottir.

Słowa kluczowe

MUSSILAMS, muzyka, edukacja, aplikacja, gry, poznawczy, społeczny, rozwój, rytm, wysokość dźwięku, kompozycja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania