European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-13

Article available in the following languages:

Jak zespół finalistów nagrody prezydenta Niemiec daje węglowi nowe życie

Pewna unijna inicjatywa znacząco przyczynia się do ograniczenia użycia zasobów kopalnych i złagodzenia efektu cieplarnianego dzięki wykorzystaniu dwutlenku węgla (CO2) jako surowca w szerokiej gamie produktów.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Zmiana klimatu spędza ci sen z powiek? Może więc zechcesz zrobić coś dla środowiska, decydując się na zakup materaca z pianki zawierającej dwutlenek węgla, pozyskany w zrównoważony sposób? Możesz go używać na przykład w budynku izolowanym przy pomocy materiału, który również wykorzystuje ten gaz cieplarniany. Wszystko to jest możliwe dzięki innowacyjnej technologii wychwytywania i wykorzystania dwutlenku węgla, która częściowo zastępuje surowce na bazie paliw kopalnych dwutlenkiem węgla w celu użycia go w przemyśle chemicznym i tworzyw sztucznych. Opracowany w ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu Carbon4PUR nowy proces ma na celu wykorzystanie mieszanin CO2 i tlenku węgla (CO), które powstają podczas produkcji stali, do wytwarzania polioli – podstawowych składników poliuretanowych materiałów izolacyjnych i powłok otrzymywanych z ropy naftowej. Potencjał projektu w zakresie tworzenia wartości oraz jego wkład w efektywność wykorzystania zasobów i gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez ponowne wykorzystanie CO2 znajdują potwierdzenie w nominacji do Niemieckiej Nagrody Przyszłości (Deutscher Zukunftspreis) 2019. Zespół, w którego skład weszli przedstawiciele firmy Covestro, będącej koordynatorem projektu Carbon4PUR, oraz partnera projektu RWTH w Akwizgranie, znalazł się wśród trzech finalistów nominowanych do nagrody prezydenta Niemiec za innowacje w dziedzinie nauki i technologii. „Trzej nominowani opracowali proces katalityczny, który wykorzystuje dwutlenek węgla pochodzący z emisji spalin jako substancję wyjściową dla przemysłu chemicznego przy zapewnieniu konkurencyjnych kosztów rozwiązania”, czytamy w komunikacie prasowym na stronie internetowej Niemieckiej Nagrody Przyszłości.

Symbioza przemysłowa

Symbioza przemysłowa w projekcie Carbon4PUR stanowi kluczowy element wykorzystania CO2 i CO oraz może pomóc w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Termin ten odnosi się do współpracy pomiędzy różnymi sektorami lub przedsiębiorstwami, w ramach której wymieniane są materiały, energia, woda, produkty uboczne i odpady. W przypadku projektu Carbon4PUR, główny nacisk kładziony jest na strumienie zawierające CO2/CO, gdzie węgiel pochodzący z przemysłu stalowego jest wykorzystywany jako surowiec w przemyśle chemicznym do wytwarzania różnych produktów. „Są to na przykład elastyczna pianka do materacy i mebli tapicerowanych, jak również środki wiążące i kleje”, jak wyjaśniono na stronie internetowej Niemieckiej Nagrody Przyszłości. Możliwe zastosowania rozwiązania obejmują także sztywne pianki izolacyjne, elastyczne włókna wykorzystywane w tekstyliach oraz detergenty. „Co najważniejsze, proces ten zmniejsza zapotrzebowanie na paliwa kopalne w produkcji polioli, jak również zapotrzebowanie na energię w całym łańcuchu wartości. Obniżeniu ulega też emisja gazów szkodliwych dla klimatu”. Na stronie internetowej Niemieckiej Nagrody Przyszłości czytamy ponadto: „Aby zobrazować korzyści płynące z obiegu węgla, tworzonego także podczas produkcji na skalę przemysłową, Covestro używa demonstracyjnej instalacji do produkcji polioli o zawartości dwutlenku węgla wynoszącej do 20 procent”. Instalacja może „wyprodukować do 5 000 ton polioli na bazie CO2 rocznie”.

Zielony Ład

Realizowany aktualnie projekt Carbon4PUR (Turning industrial waste gases (mixed CO/CO2 streams) into intermediates for polyurethane plastics for rigid foams/building insulation and coatings) ma się zakończyć w 2020 roku. Jego wizja wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu zaproponowanego przez nową przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. W swoim wystąpieniu Von der Leyen, która określiła Zielony Ład jako „niezbędny dla zdrowia naszej planety i naszych obywateli – jak i naszej gospodarki”, powiedziała: „Jeśli dobrze wykonamy swoje zadanie, w 2050 roku Europa będzie pierwszym kontynentem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla”. Więcej informacji: strona internetowa projektu Carbon4PUR

Kraje

Niemcy