Skip to main content

Frequency protector generator for honeybees

Article Category

Article available in the folowing languages:

Generator częstotliwości pomaga chronić roje pszczół

Jako że populacja pszczół spada z powodu pestycydów i pasożytów, Unia Europejska importuje około 200 000 ton miodu rocznie. Niestety, 20 % tego miodu nie spełnia unijnych norm. Celem projektu FOG jest ochrona europejskich pszczół poprzez wykorzystanie specjalnego generatora częstotliwości.

Żywność i zasoby naturalne

Według badań Parlamentu Europejskiego w UE pracuje 600 000 pszczelarzy, którzy posiadają około 16 milionów uli. Ich wysiłki pomagają zadbać o naturalne zapylanie upraw i dzikich roślin, przyczyniając się do ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich. A jednak, jeśli chodzi o populacje pszczół, określone czynniki stresu przyczyniły się do powszechnego spadku ich liczby. Nadużywanie rolniczych środków chemicznych okazało się śmiertelne dla pszczelich rojów. Wraz z chorobami i pasożytami przyczyniło się to do ich zguby. Uważa się, że najwięcej szkód powoduje Varroa destructor (dręcz pszczeli), pasożyt, który wywołał obecnie globalną epidemię. Twórcy wspieranego przez UE projektu FOG opracowali generator częstotliwości, który emituje sygnał śmiertelny dla docelowych organizmów, takich jak V. destructor. Może on chronić pszczele kolonie oraz inne zwierzęta przed różnego rodzaju grzybami i pasożytami grzybiczymi.

Generowanie częstotliwości

„Podstawą naszego wynalazku był roztwór pozbawiony substancji chemicznych, który nie zagrozi zdrowiu naszemu ani pszczół. Wiedzieliśmy, że niektóre częstotliwości mogą szkodzić organizmom żywym w określonych okolicznościach, a z kolei inne mogą im pomagać, rozpoczęliśmy więc eksperymenty z V. destructor”, wyjaśnia Milan Kysel, koordynator projektu. Podstawą rozwiązania FOG jest oprogramowanie kontrolera. Monitoruje ono i ocenia status parametrów otoczenia, takich jak temperatura, oświetlenie itd., po czym wysyła wyniki do modułu generatora częstotliwości. Moduł ten interpretuje informacje, aby obliczyć konieczne zmienne, w tym docelowy zakres oraz czas trwania sygnałów elektrycznych, akustycznych oraz drgań. Następnie sygnał wysyła się do roślin, zwierząt, gleby itp., aby zwalczać daną pleśń czy pasożyty. Urządzenie FOG można łatwo zamocować na istniejących ulach bez konieczności jego dostosowywania. Wielkość samego generatora opracowano tak, by pasował on do jak największej gamy kształtów uli.

Właściwa częstotliwość

Do chwili obecnej prowadzone były testy wpływu generatora FOG na ule w kilku lokalizacjach i kilku pszczelich rojach, na które oddziałuje szereg wpływów zewnętrznych. „Testy te wykazały, że musimy lepiej zrozumieć, w jaki sposób FOG wpływa na długoterminową płodność królowej pszczół. Zaskoczył nas wpływ różnych częstotliwości na zachowanie pszczół, co tylko podkreśla, jakie są one delikatne i podatne na zagrożenia”, stwierdza Kysel. „Nie zaczniemy więc produkcji seryjnej FOG, dopóki nie będziemy całkowicie pewni, że nie spowodujemy więcej szkody niż pożytku”. Obecnie zespół pracuje nad zorganizowaniem sprzętu koniecznego do dalszego badania wpływu FOG na długowieczność i płodność królowej pszczół. Przewiduje się, że ukończenie tej fazy zajmie około 2 lat, po czym zespół będzie musiał przejść proces certyfikacji i zadbać o zatwierdzenie urządzenia przez niezbędne władze weterynaryjne.

Słowa kluczowe

FOG, częstotliwość, pszczoła, ul, miód, choroba, pasożyt, substancja chemiczna, Varroa destructor, płodność, kleszcz, drgania

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania